W Połonnem odbyło się VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”

17.10.2020r. w Kulturalno-Oświatowym Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem odbyło się VII Dyktando Ogólnoukraińskie Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”. W dyktandzie wzięło udział 50 uczestników. Tegoroczna edycja dyktanda dotyczyła 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
Tytuł Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie uzyskały od razu dwie uczennicy Antonina Martynczyk i Anastasja Krepczuk.
Najzdolniejsi uczestnicy Dyktanda otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Tytuł “Najstarszy Uczestnik” otrzymała Walentyna Tymoszczuk.
Projekt “Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Tatiana Sosun
Kulturalno-Oświatowe Centrum
Polskiej Mniejszości Narodowej
Połonne, obwód chmielnicki