Jestem Polakiem – to brzmi dumnie!

4

10 listopada w ramach projektu „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja został zrealizowany w Żytomierzu miniprojekt „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie!”.

Udział w miniprojekcie wzięli słuchacze kursów języka polskiego organizowanych przy Studenckim Klubie Polskim, którzy wcześniej uczestniczyli w II etapie Szkoły Lidera Polonijnego „Ja – Lider”, realizowanego w sierpniu w Polsce.
Celem naszego projektu była aktywizacja środowiska młodzieżowego poprzez poszerzenie wiedzy o Polsce, uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kultywowanie języka polskiego.
Podczas projektu mówiliśmy o wybitnych Polakach, którzy przyczynili się do rozwoju Polski jako państwa, m.in.: Janie Pawle II, Stefanie Batorym, Adamie Mickiewiczu, Henryku Sienkiewiczu, Fryderyku Chopinie, Mikołaju Koperniku, Andrzeju Wajdzie.
Na początku naszego spotkania organizatorzy, Anna Czerkes i Walentyna Szyszuk, przedstawili referaty o znanych Polakach. Następnie uczestnicy obejrzeli krótkie filmy z informacją o życiu, twórczości i działalności znanych Polaków.
W drugiej części projektu młodzież została podzielona na grupy. Zadaniem każdej z nich było przygotowanie kolażu na temat jednej postaci. Następnie grupy prezentowały swoje prace oraz krótką informację o wybranym Polaku.
W projekcie wzięło udział 20 osób. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Walentyna Szyszuk, Studencki Klub Polski w Żytomierzu


1 2 3


Projekt „Szkoła lidera polonijnego. Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT