Prof. Kazimierz Vetulani – ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich

Kazimierz Vetulani (ur. 1889), weteran I wojny światowej i walk o niepodległość Polski, jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu techniki i matematyki, a także teorii skal muzycznych. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań zarówno w kraju, jak i za granicą, a także kształcił przyszłych inżynierów, wykładając na Politechnice Lwowskiej (był teoretykiem budownictwa). II wojna światowa przerwała jego prace. Profesor Vetulani został zamordowany przez Niemców na lwowskich Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 roku.