„Drzewo języka” w Kijowie

860

29 października w  Domu Polskim odbyło się spotkanie w ramach realizacji miniprojektu stworzonego podczas warsztatów liderskich „Ja – Lider”, których organizatorem była Fundacja Wolność i Demokracja.

W miniprojekcie uczestniczyło 30 osób. Jego celem było wspomaganie rozwoju kulturalnego oraz językowego uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Domu Polskim (ul. Saksagańskiego 99/4) w Kijowie. Projekt zakładał zorganizowanie dla nich spotkania z osobą pochodzącą z Ukrainy, która osiągnęła w Polsce sukces i może opowiedzieć o praktycznej stronie wyjazdu do Polski, studiowania tam, zamieszkania, szukania pracy, otrzymania Karty Polaka i Karty Pobytu, oraz zorganizowanie projekcji polskojęzycznego filmu.
Gość spotkania Żanna Osikowicz, doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, opowiedziała o polskim szkolnictwie. Skupiła się na systemie edukacji, zasadach przyjmowania na studia, nostryfikacji dyplomu, rankingu państwowych i prywatnych uczelni, rozmowie kwalifikacyjnej, zniżkach na studiach płatnych dla kandydatów z Ukrainy.
Później Maryna Suszko, magistrantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, mówiła o tym, jak ważna jest znajomość języka polskiego przy podjęciu studiów, o zakwaterowaniu, zatrudnianiu cudzoziemców i o tym, jak Polacy traktują obcokrajowców.
Studentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Julia Iwanowa opowiadała o wymianie studentów między Ukrainą a Polską, o prawach i obowiązkach studenta, o zdawaniu egzaminów i złożeniu pracy dyplomowej.
Uczniowie Domu Polskiego mogli zadawać pytania, z czego skrzętnie skorzystali. Po krótkiej przerwie odbyła się projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

 

.dsc_0200-1-m dsc_0202-m dsc_0205-m dsc_0209-m


Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT