Kolejny etap przygotowania Strategii Rozwoju Oświaty Polskiej na Ukrainie

W dniach 7-10 maja 2015 r. w Brzuchowicach pod Lwowem Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała warsztaty „Strategia Rozwoju Oświaty Polskiej na Ukrainie”.

Warsztaty były skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania oraz do prezesów stowarzyszeń polonijnych przy placówkach których są prowadzone szkoły sobotnio-niedzielne lub punkty nauczania języka polskiego.

Na początek spotkania, wszystkich uczestników warsztatów oświatowych powitał Konsul Lwowskiego Konsulatu Generalnego RP, Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, a także Dyrektor Biura Fundacji Lilia Luboniewicz.

Podczas prac w grupach, na podstawie danych wizytacji, rekomendacji, wniosków a także innych badań z 2014 r. na temat  oświaty polskiej na Ukrainie, została dokonana analiza i koncepcje rozwiązań głównych problemów oświaty na Ukrainie. Także, skupiono się nad tematem pielęgnowania tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Ukrainie.

W rezultacie spotkań zostały wypracowane bardzo wartościowe wnioski, który będą służyły punktem wyjścia do kreowania i realizacji projektu Strategii Rozwoju Polskiej Oświaty na Ukrainie. Oprócz wypracowania strategicznych zadań rozwojowych, bardzo ważną sprawą było dzielenie się pomiędzy uczestnikami doświadczeniem pedagogicznym, praktycznym rozwiązaniem lokalnych problemów, a także dumą i radością z konkretnych zmian dokonujących się we własnych placówkach oświatowych.

Kolejne spotkanie ws. rozwoju polskiej oświaty na Ukrainie Fundacja Wolność i Demokracja planuje przeprowadzić w czerwcu i wrześniu 2015 r.

Brzuchowice_1_21Brzuchowice_3-924x616Brzuchowice_4-924x616