Konferencja naukowo-artystyczna „ Wojciech Kossak – życie i obrazy” od była się w Równem

W celu prezentacji polskiego malarstwa na Ukrainie, 13 października 2021r. Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem zorganizowało konferencję naukowo-artystyczną zatytułowaną -„ Wojciech Kossak – życie i obrazy”, w ramach projektu: „Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski ”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezea Rady Ministrów w 2021 roku, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2021.

 Obrazy zawsze łatwiej przemawiają do odbiorcy niż  słowo zwłaszcza w dzisiejszej kulturze cyfrowej. Na otwarcie konferencji licznie przybyli członkowie Towarzystwa, miłośnicy sztuki, mieszkańcy miasta by zachwycać się genialnym artyzmem twórcy i zagłębić wiedzę o polskim malarzu.

 Spośród ogromnego dorobku artystycznego Wojciecha Kossaka (około 2 tysięcy obrazów) wybraliśmy te najbardziej podkreślające chwałę polskiego oręża: „ Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie”, „Olszynka Grochowska”, „Panorama Racławicka”, inne. Nie zabrakło „Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance” – po zwycięskiej bitwie nad bolszewikami w 1920 roku. Oglądaliśmy również obrazy o tematyce rodzajowej między in. „Wesele krakowskie”, „Ułan i dziewczyna”, „Gęsiarka”. Były też piękne portrety i autoportrety. Wszystko w celu poznania i pielęgnacji własnych polskich korzeni.

 Najważniejsze wiadomości o życiu i obrazach, dużo ciekawych rzeczy o twórczości malarza, ciekawostki związane z powstawaniem obrazów przedstawiła Elżbieta Piotrowska, nauczycielka języka polskiego – znawca życia i twórczości Wojciecha Kossaka.

 Interesujący wykład na temat „Życia i twórczości artystycznej Wojciecha Kossaka” wygłosiła Rusłana Szeretiuk, doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych . Przez Walentynę Daniliczewą, znawcę i krytyka sztuki z Wojewódzkiego Muzeum Krajoznawcze został wygłoszony wykład na temat stylu malarstwa Wojciecha Kossaka, jego sukcesach, nagrodach, odznaczeniach.

Konferencja była wzbogacona muzyką duetu smyczkowego „Con –Amore”, piosenkami w wykonaniu zespołu „Faustyna” oraz poezją, która ściśle łączyła się z obrazami.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja: “Wielka Polska Rodzina – Wspólnie w Imieniu Polski”.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.