Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Drochobycza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniem „Odrodzenie” podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu pomogliśmy 15 osobom najbardziej potrzebującym (pomoc w zakupie leków, pomoc w zakupie produktów żywieniowych, wsparcie fizyczne i moralne) Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanej komisji, składającej się z 5 pracowników Stowarzyszenia. Wolontariusze bardzo zaangażowali się w pomoc potrzebującym.

Partner: Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Odrodzenie”

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 14 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna dla 1 osoby po operacji złamanej nogi (rehabilitacja).

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021