Uczniowie z Kijowa wzięli udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Uczniowie z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie 16 października 2021 uczestniczyli w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem Lekcja rozpoczęła się  od przybliżenia charakterystyki I Rzeczpospolitej – tego jakim była krajem, z kim w Europie miała dobre [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Iwano-Frankiwska na Ukrainie

W Iwano-Frankiwsku, we współpracy z Towarzystwem „Kultury Polskiej „Przyjaźń” oraz pod koordynacją prezesa Towarzystwa, zrealizowaliśmy projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu, specjalnie powołana do tego komisja, przyznała 19 zapomóg finansowych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Gwardijska na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Drochobycza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniem „Odrodzenie” podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu pomogliśmy 15 [...]
Czytaj więcej
Skip to content