Uczniowie z Kijowa wzięli udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Uczniowie z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie 16 października 2021 uczestniczyli w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Lekcja rozpoczęła się  od przybliżenia charakterystyki I Rzeczpospolitej – tego jakim była krajem, z kim w Europie miała dobre stosunki dyplomatyczne, z kim zaś złe, jakie toczyła wojny, etc. Omówione zostały stosunki polsko – tureckie. Opowieść o działaniach wojennych rozpoczęto od omówienia kampanii 1620 roku oraz jej skutków. Scharakteryzowane zostały armie obydwu ze stron, a także poszczególne jednostki, które wchodziły w ich skład.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądały przygotowania do bitwy, samo pole bitewne oraz jaki plan wybrali dowódcy dla zrealizowania swoich celów. Następnie nastąpiło przejście do omówienia samej bitwy i poszczególnych jej etapów, wraz z kończącymi działania wojenne negocjacjami pokojowymi.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021