„Nie lękajcie się” – w Szkole Polskiej w Kowlu uczczono XXI Dzień Papieski

Jak co roku, w okolicach 16 października, po kolejnym już XXI Dniu Papieskim, obchodzonym w tym roku  w Polsce 10 października pod hasłem „Nie lękajcie się” w Kowlu odbył się VII konkurs dla uczniów „Jan Paweł II – życie i posługa kapłańska”. Wzięło w nim udział dziewięcioro uczniów.

Prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka powitał gości i przypomniał najważniejsze fakty z życia wielkiego Polaka oraz przekazał życzenia pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ojciec Oleksander Łukaszczuk przypomniał zebranym, że papież Polak w centrum swojego życia i posługi stawiał zawsze człowieka w jego wielowymiarowości i dążeniu do Boga. Uczestnicy konkursu obejrzeli też film przypominający znaczące wydarzenia z życia bohatera konkursu. Następnie nasz duet „Superowe dziewczyny” – Sofia Samoniuk i Anhelina Piweń zaśpiewały ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę” oraz piosenkę z repertuaru Magdy Anioł „Lolek”. Inni uczestnicy recytowali recytowali wiersze o papieżu.

Następnie nastąpił główny punkt spotkania: uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Pytania dotyczyły życia, rodziny, awansowania w hierarchii kościelnej, encyklik, poematów, dramatów oraz zainteresowań i pasji naszego wielkiego rodaka. Zdecydowanie zwyciężyła Diana Nawrocka, drugie miejsce zajęła Anhelina Piweń (obydwie uczennice grupy III) a trzecie Waleria Bogdan – uczennica grupy II. Zdobywczynie pierwszych trzech miejsc otrzymały nagrody i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy upominki, książki oraz dyplomy za udział i aktywność.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Wiesław Pisarski

Nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla