Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Iwano-Frankiwska na Ukrainie

W Iwano-Frankiwsku, we współpracy z Towarzystwem „Kultury Polskiej „Przyjaźń” oraz pod koordynacją prezesa Towarzystwa, zrealizowaliśmy projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu, specjalnie powołana do tego komisja, przyznała 19 zapomóg finansowych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia z regionu. Prace w komisji zostały podzielone w ten sposób, żeby jak najbardziej efektywnie przeprowadzić weryfikację zgłoszeń oraz przygotować paczki żywnościowe, rozdane potrzebującym. Wolontariusze przeprowadzili rozmowy z osobami zgłoszonymi do projektu, rozpoznali potrzeby, pomogli w wypełnieniu dokumentów, zweryfikowali zawarte w zgłoszeniach informacje po czym przygotowali i rozwieźli paczki socjalne.

 

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej Przyjaźń, Iwano-Frankiwsk

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 19 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021