Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Gwardijska na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi lub wręczenia potrzebującym paczek, zawierających niezbędne do funkcjonowania przedmioty (żywność, lekarstwa, środki czystości itd.). Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanych komisji, powołanych przy wszystkich organizacjach, uczestniczących w projekcie. W parafii pw św. Wojciecha w Gwardyjskim/Felsztynie, komisja składająca się z wolontariuszy, księdza proboszcza i działaczy rozpatrzyła przesłane wnioski i udzieliła wsparcia 50 potrzebującym oraz 5 osobom, które przechodzą ciężkie powikłania po przejściu Covid-19, przyznana została też zapomoga specjalna chorej na raka młodej osobie, która  po uzyskaniu tytułu doktora nauk pedagogicznych na studiach w Polsce wróciła do miejsca zamieszkania i aktywnie działa na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie.

Partner: Parafia pw Świętego Wojciecha w Gwardijskiem/Felsztynie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 50 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych. Dodatkowo zostały wypłacone zapomogi specjalne dla 5 osób z powikłaniami po Covid-19, operacji na sercu oraz osób niepełnosprawnych,  1 osoba młoda chora na raka

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021