Konferencja “Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, edukacja, historia” w Kijowie

W dniach 21–24 września w Kijowie w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie” miało miejsce spotkanie uczestników Konkursu dla młodych naukowców polskiego pochodzenia (Konkurs ten był częścią Projektu), na którym omówiono plany kontynuacji Projektu w roku przyszłym, wymieniono się doświadczeniami i pomysłami. Uczestnicy spotkania mówili też o największych swoich problemach.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, edukacja, historia, zorganizowanej z okazji 15. rocznicy powstania Katedry Polonistyki Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego (Fundacja „Wolność i Demokracja” dofinansowała tę inicjatywę w ramach Projektu). Dziesięciorgu z nich wręczono stypendia. Konkurs dla młodych naukowców polskiego pochodzenia wygrali przedstawiciele środowisk naukowych z Żytomierza, Kijowa, Łucka, Berdiańska, Tarnopola, Drohobycza, Lwowa, Ostroga i innych miast Ukrainy. Geografia edukacyjna Projektu została poszerzona na całą Ukrainę, jednak, jak powiedział jego koordynator dr Jerzy Kowalewski, na mapie naukowych inicjatyw polonijnych brakuje jeszcze kilku dużych miast Ukrainy, co zachęca organizatorów do dalszej popularyzacji wyższego kształcenia polonijnego na Wschodzie.

Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie” – choć w tym 1. roku swego istnienia bardzo ograniczony – kończy się sukcesem – udało się zrealizować główne zamierzenie: skupić młodych badaczy polskości (z różnych dziedzin) na Ukrainie, stworzyć aktywną grupę nauczycieli akademickich, którzy wyrazili chęć dalszej współpracy w zakresie koordynacji badań polonistycznych na Ukrainie. Jerzy Kowalewski z optymizmem patrzy w przyszłość, mając wielkie nadzieje na rozwój szkolnictwa wyższego w środowiskach polonijnych Ukrainy. Powiedział on: „Nie wiem, jakie będą dalsze losy tego projektu, jednak wierzę, że on się rozwinie – w tej lub innej postaci. Zobaczymy to już w maju-czerwcu przyszłego roku”. Zgromadzeni na konferencji stypendyści aktywnie omówili drogi rozwoju tego kierunku działalności. Chodziło o założenie w przyszłości skoordynowanej organizacji polonijnej na skalę krajową w zakresie szkolnictwa wyższego, przeprowadzenie badań socjologicznych i lingwistycznych w oparciu o ankietowanie najmłodszego pokolenia Polaków na Wschodzie, gromadzenie bibliografii w zakresie wybranych kwestii itp. Podczas uroczystego wręczenia nagród i panelu stypendystów, w imieniu fundacji Wolność i Demokracja wystąpił Damian Ciarczyński, który wyraźnie sformułował cel projektu: „Realizujemy oświatowe projekty na Ukrainie i dotyczące mediów. Pragniemy, aby posiadanie Karty Polaka było powodem do dumy”. Zachęcił uczestników projektu do dalszych wspólnych, skoordynowanych działań i życzył sukcesu utalentowanej młodzieży polskiego pochodzenia, która rozwija naukę i szkolnictwo wyższe na Kresach.

Poza programem stypendialnym dla młodych naukowców pochodzenia polskiego, fundacja Wolność i demokracja w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie”, mimo nieznacznych zasobów finansowych, dołączyła do wielu innych ważnych akcji: wsparła siedem placówek kształcenia polonistycznego na Ukrainie (zakup książek naukowych), udzieliła stypendiów studentom studiów podyplomowych Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki uzyskującym kwalifikację nauczyciela języka polskiego i in.

Stypendyści – w ramach umowy stypendialnej – zobowiązali się do przekazania publikacji na stronę Projektu. W najbliższym czasie prace te zostaną przygotowane i opublikowane na stronie WiD. Zachęcamy wszystkich naukowców zajmujących się szeroko rozumianą polskością do dołączenia do Projektu – miejmy nadzieję, że w przyszłych latach inicjatywa ta będzie kontynuowana.

W imieniu uczestników programu stypendialnego dla młodych naukowców składam podziękowanie na ręce organizatorów projektu, fundacji i życzę nam wszystkim sukcesu na trudnej drodze nowych początków.

 

Swietłana SUCHARIEWA,

docent Katedry Języków Obcych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, koordynator Instytutu Polski

DSC_8261 (1)DSC_8263 (1) DSC_8272 (1) DSC_8363 (1)DSC_8234 (1)