Konferencja “Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, edukacja, historia” w Kijowie

W dniach 21–24 września w Kijowie w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie” miało miejsce spotkanie uczestników Konkursu dla młodych naukowców polskiego pochodzenia (Konkurs ten był częścią Projektu), na którym omówiono plany kontynuacji Projektu w roku przyszłym, wymieniono się doświadczeniami i [...]
Czytaj więcej