Konferencja we Lwowie „Nauczanie kreatywne. Podsumowanie realizacji projektu Biało-czerwone ABC”

W dniach 9-10 grudnia we Lwowie odbyła się konferencja oświatowa „Nauczanie kreatywne. Podsumowanie realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”.

Na spotkanie przybyli nauczyciele języka polskiego oraz prezesi organizacji polonijnych z całej Ukrainy – łącznie około 100 osób.

Na początku konferencji zebranych na niej uczestników powitali konsul Anna Wojciechowska z KG RP we Lwowie oraz Robert Czyżewski – prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Referaty tematyczne wygłosili prof. Beata Obsulewicz-Niewińska („Polscy poeci na Kresach”), dr Jerzy Kowalewski („O potrzebie nauczania komunikacyjnego – nowy poradnik metodyczny dla nauczania języka polskiego jako obcego”) i Andrzej Pery („Jakość nauczania w szkolnictwie”).

Dla uczestników konferencji zaplanowano ciekawe warsztaty, m. in. w zakresu „Przekaz międzypokoleniowy i jego mechanizmy. Na przykładzie zeszytu „Babciu! Dziadku! Proszę, opowiedz mi!”, prowadzone przez B. Caillot Dubus i A. Karkowską; warsztaty, m.in.: „Tekst literacki, jako źródło doświadczeń językowych dzieci. Nauka czytania z zastosowaniem metody dynamicznych obrazów” – prowadzone przez M. Małyskę, warsztaty z zakresu rozwoju kluczowych kompetencji uczniów – A. Pery oraz warsztaty dla nauczycieli „Twórcze notowanie, czyli mapy myśli” – prof. B. Obsulewicz-Niewińska.

Za aktywną działalność oświatową i polonijną ponad 20 prezesów i nauczycieli języka polskiego z całej Ukrainy zostało odznaczonych specjalnymi nagrodami.

W niedzielę następnego dnia w ramach konferencji odbyło się spotkanie z zastępcą Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Iloną Kozłowską oraz senatorem Arturem Warzochą, zastępcą Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Spotkanie zorganizowano na wysokim poziomie, atmosfera rozmów była bardzo ciepła i przyjacielska, a same warsztaty – bardzo ciekawe .

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017 roku przez Fundację „Wolność i Demokracja”.

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu,