Konkurs dla młodych naukowców polskiego pochodzenia

OLYMPUS DIGITAL CAMERASzanowni Państwo!

W ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie” zapraszamy do udziału w konkursie na stypendium/ wsparcie działań naukowych dla pracowników naukowych pracujących na uczelniach ukraińskich. Uczestnicy konkursu mogą się ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1 000 złotych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2015 roku. Warunkiem wzięcia w nim udziału jest spełnienie następujących kryteriów:

  1. Kandydat(ka) prowadzi badania nad szeroko rozumianą polskością: językiem polskim (dialekty, gwary, akwizycja języka przez uczących się polskiego na Ukrainie), śladami kultury polskiej (historia miejsc, ludzi, wydarzeń, architektura, archiwa itp.), społecznościami polskimi (socjologia) i in.
  2. Polskie pochodzenie kandydata(ki) – najlepiej potwierdzone Kartą Polaka.
  3. Gotowość przedstawienia swoich badań na forum podczas konferencji w Kijowie (październik 2015 r., Fundacja pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania).
  4. Preferowane będą (w tym roku) prace, w których – oprócz prezentacji własnych badań – znajdzie się szczegółowe opracowanie bibliograficzne (lub opisowe) badań i działalności innych naukowców (też studentów: prace magisterskie, roczne, inne) na danym terenie (rejon, obwód, region), w wybranej dziedzinie.

Formularz zgłoszeniowy


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lipca 2015 roku. Stypendium zostanie wypłacone w listopadzie – po przedłożeniu do druku wybranej pracy.

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki prosimy wysłać pod adresem:

[email protected]

[email protected]

Osoby do kontaktu ze strony Fundacji:

we Lwowie – dr Jerzy Kowalewski, koordynator projektu

e-mail: [email protected]

tel. + 48 602 309 693

tel. ukr. + 380 964 711 309

w Warszawie:

Lilia Luboniewicz

e-mail: [email protected]

tel. +48 22 628 85 05