Konkurs rysunkowy w Kowlu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Polskiej w Kowlu odbył się konkurs rysunkowy w trzech kategoriach:

I – Szkoła w moich oczach

II – Jesień w lasach, w parkach i w górach

III – Polska w moich oczach – miasta, krajobrazy i ludzie

Rysunki oddali uczniowie z wszystkich grup – dzieci, młodzieży i dorośli. Jury w składzie: panie Marianna Seroka, Gabriela Woźniak – Kowalik, Henryka Moczała i panowie Piotr Kowalik i Wiesław Pisarski (wszyscy ORPEG) ocenili prace.

Wręczenie nagród nastąpiło 18. października o 17.45. Laureatami zostali: Krystyna Żukowska, Sofia Syrotiuk, Liza Hursal, Denis Dworski, Makar Jakimczuk, Diana Nawrocka, Waleria Bogdan, Lesia Sawoniuk i Natalia Daniluk, Masza Mantyk i Irena Okseniuk.

Prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka wręczył nagrody i dyplomy oraz podziękował nauczycielowi i uczniom za aktywność.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Wiesław Pisarski

Nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla