Młodzież z Nowogradu Wołyńskiego i Borysławia uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA”

Młodzież z Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza w Nowogród Wołyńsku oraz Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w dniu 19 października uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Lekcja rozpoczęła się od ogólnej opowieści o epoce – przybliżona została postać króla Zygmunta III Wazy oraz samej dynastii. Omówiono jak kształtowały się stosunki Rzeczpospolitej i Turcji na przestrzeni lat oraz wydarzenia, które je pogarszały. Scharakteryzowano w tym kontekście działania Kozaków i Tatarów. Wprowadzeniem do działań wojennych było omówienie sytuacji, jaka miała miejsce w 1620 roku oraz naświetlenie następstw, między innymi bitwy pod Cecorą. Zaprezentowane zostały typy uzbrojenia i wyposażenia, jakie wykorzystywane było podczas wojen XVII wieku, a także scharakteryzowano pokrótce formacje które wchodziły w skład armii Rzeczpospolitej, wojska kozackiego i armii osmańskiej. Omówiono poszczególne etapy bitwy, jej zakończenie oraz postanowienia zawartego pokoju. Mimo dużej różnicy wieku wśród uczestników, wykład został odebrany jako czytelny i ciekawy dla wszystkich. W lekcji uczestniczyło 27 osób. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021