Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Jaworowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W Jaworowie, we współpracy z miejscowym oddziałem TKPZL, pomogliśmy łącznie aż 15 osobom potrzebującym wsparcia. W sierpniu, w siedzibie Towarzystwa, odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego omówiono plan działania i zakres wsparcia, jakim zostaną objęte osoby potrzebujące. Po skonsultowaniu potrzeb i możliwości finansowych, zostały kupione paczki zawierające żywność i leki, które później zostały rozdane wśród zgłoszonych osób. Niektórzy beneficjencie otrzymali bezpośrednią zapomogę finansową. Każda decyzja związana z wypłatą środków, była podjęta przez specjalny zespół Towarzystwa kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddział w Jaworowie) i zweryfikowana w lokalnym środowisku.

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 15 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021