Konkurs wiedzy historycznej – „Kręte drogi do Niepodległości Ojczyzny” – 100 pytań na 100 – lecie Niepodległości Polski. 

Rok 2018 obfituje w liczne uroczystości.

Jednak dla nas Polaków ponad wszystko najważniejszą datą jest 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska znów po 123 latach niewoli zaistniała jako państwo niepodległe.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości podejmowane są liczne ważne zadania, konkursy, projekty. Wszystko to  w celu  odtworzenia i uczczenia dziejów narodu, który jak Feniks powstał z popiołów.

W tym duchu młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem przystąpiła do konkursy wiedzy historycznej – „Kręte drogi do Niepodległości Ojczyzny” – 100 pytań na 100 – lecie Niepodległości Polski. Był to pierwszy etap, podczas którego uczestnicy odpowiadali na 25 pytań wybranych losowo od wybuchu I wojny światowej.  Jury w składzie  – przewodniczący – p. Wacław Buklarewicz, p. Natalia Derewieńczuk i p. Tatiana  Gnatiw pilnie i uważnie słuchali  odpowiedzi, zapisując punkty za każde kryterium uwzględnione w regulaminie. Między grupami była niezwykła rywalizacja. Aktywność każdego zespołu wzbudzała podziw, zwłaszcza że prowadząca dynamicznie przekazywała treść pytań i określała dokładny czas na odpowiedź.

Niezwykli goście zaszczycili swoją obecnością Towarzystwo Kultury Polskiej. Pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego wraz z towarzyszącymi mu osobami pilnie przysłuchiwał się  odpowiedziom, dokładnej  wymowie uczniów w języku polskim.                                        

Jury miało trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzcę  pierwszej części konkursu. Po długiej naradzie, podczas której wystąpił wokalny zespół „Faustyna”, przewodniczący jury ogłosił wyniki.

Zwyciężył zespół nr 3, pokonując rywali dwoma punktami. Drugie miejsce uzyskały dwa zespoły nr 1 i 2,  zdobywając jednakową ilość punktów. Wszyscy otrzymali dyplomy i liczne brawa.

Pan Marszałek  gratulował zwycięzcom, ale jednocześnie  wyraził wielkie uznanie dla wszystkich uczestników konkursu. Podkreślił, iż młodzież jest prawdziwie zainteresowana historią kraju ojczystego przodków i ambitnie zdobywa wiedzę.

 

Wydarzenie współfinansowane w ramach Projektu „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”  w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.