Aбетка – польського класу

Wspólny projekt Żytomierskiej szkoły nr 6 i Nowogradwolyńskiego liceum nr 11

Prezentujemy Państwu effekty współpracy szkóły nr 6 z Żytomierza i Liceum nr 11 z Nowogradu Wołyńskiego w ramach budowania sieci szkół partnerskich uczących się języka polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z realizacji projektu. Projekt Zwierciadło plskiej Niepodległości jest dobrym przykladem tego, że w dobie wspólczenych […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła “AIST” m.Winnica

Dane efekty aranżacji pracowni języka polskiego powstały w skutek wspólnej pracy w Winnickiej prywatnej szkole «AIST».  W szkole «AIST» język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Lidia Paulukiewicz i Pani Lidia Baranowska. Dane przedsięwzięcie jest […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Gimnazjum nr 3 m. Żytomierz

Prezentację stworzenia nowej klasy języka polskiego oraz krótki zarys historyczny z Żytomierskiego Gimnazjum nr 3.  W Żytomierskim gimnazjum zajęcia z języka polskiego odbywają się od 5 po 9 klasę. Lekcje odwiedza 150 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Mirosława Starowierowa. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Dolina

Zamieszczamy relację z efektów pracy przy stworzeniu polskiej klasy w szkole nr 6 m. Dolina. Zajęcia z języka polskiego w Dolińskiej specjalizowanej szkole I-III stopnia nr 6 w odbywają się po 2 godziny tygodniowo w 5-8 klasach dla 168 uczniów. Lekcje prowadzi Pani Halina Maznyczka. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 24 m.Tarnopol

Umieszczamy prezentację nowej klasy języka polskiego w Tarnopolskiej szkole nr 24. Wspólnymi siłami powstała nowa wyspecjalizowana sala ułatwiająca poznanie języka polskiego. W Szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 24 w Tarnopolu kształci się ok. 1600 uczniów. Jedna trzecia dzieci poznaje język polski. Nauczycielem języka polskiego jest […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 12 m. Winnica (WIDEO)

Wideo prezentuje efekty pracy przy aranżacji klasy języka polskiego w Winnickiej szkole nr 12.  W Winnickiej szkole nr 12 zajęcia z języka polskiego są prowadzone od we wszystkich klasach. Uczy się polskiego około 300 uczniów. W szkole lekcje z języka polskiego prowadzą dwie nauczycielki – Pani Riaboszapka Olena i Pani Bowrowska Julia. Dane […]

 

 

Wyniki konkursu “Wybieram Polski” – Moduł II

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu poświęconego budowania sieci współpracy pomiędzy szkołami uczącymi języka polskiego  w ramach projektu “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. Szanowni Państwo, dziękujemy 10 szkołom partnerskim oraz ich zespołom za realizację licznych inicjatyw poświęconych odzyskaniu […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Stryj

Tak wyglądała przyszła piękna klasa języka polskiego w Stryjskiej szkole nr 6. Mamy prezentację zdjęciową która opowie jak wszystko się odbywało.  W Stryjskiej średniej szkole ogólnokształcącej nr 6 uczy się 442 uczni. Prawie 120 uczniów uczy się języka polskiego. Nauczycielką jest Pani Romana Kijaszko. Dane przedsięwzięcie jest częścią […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Nowy Rozdół

Szkoła nr 5 w Nowym Rozdole przekazała prezentację efektów realizacji stworzenia klasy języka polskiego.  W Noworozdolskiej szkole I-III stopnia nr 5 język polski prowadzą nauczycielki Pani Szyszkа O. i Pani Zasiedko D. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9 w których uczy się języka ponad 300 uczni. Dane przedsięwzięcie jest […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Sławuta

Dany prezentacja przedstawia pracę i efekty organizacji sali języka polskiego w Sławuckiej szkole-gimnazjum nr 5. W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5 w m. Sławuta uczy się 435 uczni, z których 67 dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Łarysa Cybula. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Winnicka szkoła nr 35

Winnicka szkoła nr 35 nadesłała prezentację efektów aranżacji swojej klasy języka polskiego. W Winnickiej szkole ogólnokształcącej nr 35 na zajęcia z języka polskiego uczęszcza 53 osoby. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ludmiła Martynenko. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Niżankowice

Zachęcamy do zapoznania się z aranżacją szkolnego gabinetu języka polskiego w Niżankowicach. Zdjęcia uwidoczniają efekty wspólnej pracy podczas stworzenia nowej klasy oraz zajęcia lekcyjne które w niej już są prowadzone. W Niżankowieckiej szkole ogólnokształcącej I-III stopnia kształci się 213 uczni. Około 100 osób uczęszcza na zajęcia […]
CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Chmielnicki

Zdjęcia prezentują efekty projektu z aranżacji gabinetu języka polskiego w Chmielnickiej szkole nr 25.  W Chmielnickiej średniej ogólnooświatowej szkole I-III stopnia nr 25 im. Ivana Ohijenki język polski jest w klasach 5-8. Poznaje język polski w tej szkole ok. 120 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana Poliszczuk […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Niżyn

Niżyńska szkoła ogólnokształcąca nr 1 przygotowała swoją prezentację z aranżacji pracowni języka polskiego. Na zdjęciach zobaczymy jak odbywało się “przemienienie” zwykłej klasy w klasę dedykowaną do nauki języka polskiego. Lekcje języka polskiego w Niżyńskiej szkole ogólnokształcącej nr 1 są prowadzone poprzez Pani Ałłę Sztepurę […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 19 m. Tarnopol (WIDEO)

Tarnopolska szkoła ogólnokształcąca nr 19 w zrobiła prezentację efektów aranżacji swojej pracy w formie prezentacji wideo. Zachęcamy do obejrzenia wspólnej pracy nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. W Szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 19 w Tarnopolu język polski poznaje około 60 osób. Lekcje z języka polskiego prowadzi Pani Oksana […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Uładówka

W Uładówieckiej średniej szkole powstała pracownia języka polskiego. Efekty pracy i sam proces “przemienienia” zobaczymy w zamieszczonej prezentacji. Język polski w średniej szkole ogólnokształcącej I-II stopnia w Uładówce poznaje 25 uczni. Zajęcia są prowadzone z 5 po 8 klasę. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 8 m. Winnica

Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy przy aranżacji pracowni języka polskiego oraz działalności śródrocznej w szkole nr 8 miasta Winnica. Winnicka szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia nr 8 nalicza prawie 700 uczniów. Język polski poznaje około 170 dzieci . Zajęcia są prowadzone od klasy 5 po 11. Prowadzi lekcje nauczycielka pani Tabaczuk […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Nowograd Wołyński

Umieszczamy relację fotograficzną procesu stworzenia gabinetu języka polskiego Nowogradwołyńskiej szkoły nr 8. W Nowogradwołyńskiej szkole ogólnooświatowej I-III stopnia nr 8 również powstał piękny gabinet języka polskiego. Na lekcje języka polskiego uczęszcza ponad 150 uczni od klasy 5 po 9. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Alina […]

 

 

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Korosteń (WIDEO)

Uczniowie szkoły nr 5 w m. Korosteń swoje efekty aranżacji szkolnej pracowni języka polskiego w formie ciekawej prezentacji wideo. Prezentacja pokazuje zarówno jak wspólną pracę przy organizacji gabinetu, tak i chwile z różnych momentów życia uczniów szkoły. Język polski w Korosteńskiej szkole ogólnokształcącej I-III stopnia jest prowadzony z […]

 

 

Wyniki konkursu na najlepszą aranżację pracowni języka polskiego w ramach projektu “Wybieram Polski” – Moduł I

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu poświęcenego aranżacji klasy języka polskiego w szkołach biorących udziałw projekcie “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” . Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim szkolnym zespołom za nadesłane prace i zaangażowanie w proces przemiany  gabinetu języka polskiego […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. DOLINA

10 października 2018 – warsztaty z historii i przedsiębiorczości w Szkole ogólnokształcącej nr 6 w Dolinie. Warsztaty odbyły się 10 października 2018 wśród uczniów uczących się języka polskiego jako obcego. W przedsięwzięciu brały udział grupy różnowiekowe uformowane z uczniów uczących się języka polskiego klas 7-9. Wszystkich uczniów […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 24

2 października 2018 roku w Szkole nr 24 w Tarnopolu odbyły się warsztaty wraz z wystawą „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas szóstych uczących się języka polskiego jako obcego. Wszystkich uczestników […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 19

W Tarnopolskiej szkole nr 19 2 października 2018 roku odbyła się wystawa tematyczna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas szóstych uczących się języka polskiego jako obcego – dwie grupy po 24 […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. NOWY ROZDÓŁ

Warsztaty pt. „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” zostały przeprowadzone także w szkole w Nowym Rozdole.  Warsztaty odbyły się 5 października 2018. Udział brali uczniowie klas 6-7.  Na pierwszym etapie  warsztatów wybrani uczniowie wcielili […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. NIŻANKOWICE

 4 października 2018 roku w Szkole w Niżankowicach odbyła się wystawa i gra edukacyjna pt. „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Wystawa została zorganizowana w sali sportowej szkoły, do której kierownictwo szkoły dało dostęp wszystkim chętnym […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. STRYJ

Dnia 5 października 2018 r. w Średniej Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 6 m. Stryj odbyła się wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” oraz gra edukacyjna. Wystawa oraz przeprowadzona gra edukacyjna jest częścią projektu […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICA-UNIWERSYTET

10 września 2018 r. sylwetki wybitnych Polaków XIX wieku zostały przedstawione na Wydziale Filologicznym dla studentów III roku filologii ukraińskiej i polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Mychajła Kociubińskiego w Winnicy. W gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła sie wystawa i gra pt. „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICKA SZKOŁA NR 8

7 września 2018 r. w Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 8 Winnickiej Rady Miejskiej odbyła się wystawa i gra edukacyjna pt. „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Całość wydarzenia była prowadzona w języku polskim. Obecni uczniowie […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICKA SZKOŁA NR 12

Dnia 7 września 2018 r. w Winnickiej Ogólnokształcącej szkoła I-III st. nr 12 odbyła się wystatwa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Wystawa oraz przeprowadzona gra edukacyjna jest częścią projektu “Promocja języka polskiego w szkołach […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICKA SZKOŁA NR 35

6 września 2018 r. w Szkołe Ogólnokształcąeja I-III st. nr 35 Winnickiej Rady Miejskiej został zrealizowany następny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”.  Wystawa pod tytułem „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICKA SZKOŁA AIST

Dnia 6 września 2018 r. w winnickiej Prywatnej Szkole AIST został zrealizowany kolejny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Wybieram polski. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. W ramach projektu była zaprezentowana […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. UŁADÓWKA

W dniu 5 września 2018 r. 2018 r. w Uładówce obwodu winnickiego w formie gry edukacyjnej został zrealizowany kolejny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. W Uładówieckiej szkole została przeprowadzona wystawa w połaczeniu z grą edukacyjna. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom i młodzieży ze szkół […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. SŁAWUTA

26 września w Sławucie, obwodu chmielnickiego, odbyło się warsztaty w ramach realizacji projektu “ABC polskiej klasy” w Edukacyjno-Kształcącym Ośrodku Szkoła Ogólnokształcąca Gimnazjum Nr 5. Lekcje były poswięcone wybitnym polskim działaczam w dziedzinie gospodarki. Warsztaty oraz grę edukacyjną towarzyszące wystawie „Wkład […]

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. NIŻYN

W Niżyńskiej Szkołe nr 1  21 września odbyły się warsztaty towarzyszące wystawie „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” W warsztatach wzięli udział uczniowie Niżyńskiej Szkołe Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 1, opanowujące język polski, m.in. […]

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. BROWARY

W dniu 21 września br. w Browarskiej Szkole Specjalizowanej I-III stopnia nr 5 biorącej udział w projekcie “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” odbyły się warsztaty towarzyszące wystawie „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. NOWOGRÓG WOŁYŃSKI

19 września br. w Nowogród-wołyńskiej Szkołe nr 8 miały miejsce warsztaty towarzyszące wystawie “Wiek pary i pieniądza. Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych w XIX wieku”. Szkoła Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 8 w Nowogrodzie Wołyńskim bierze udział w projekcie o nazwie […]

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. ŻYTOMIERZ

19 września br. w Żytomierskim Miejskim Gimnazjum nr 3 odbyły się warsztaty towarzyszące wystawie “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” dla uczniów klas starszych Gimnazjum biorącego udział w projekcie “Wybieram Polski. Promocja języka […]

 

 

„WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. KOROSTEŃ

17 września w Korosteńskiej Szkole nr 5 odbyły się warsztaty towarzyszące wystawie “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Szkoła Ogólnokształca I-III stopnia nr 5 w mieście Korosteń jest jedną z uczestniczek projektu Ministerstwa Spraw […]

„ZWIERCIADŁO POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” – WSPÓLNY PROJEKT SZKÓŁ Z ŻYTOMIERZA I NOWOGRADU WOŁYŃSKIEGO

Żytomierska Szkoła Ogólnokształcąca nr 6 i Liceum nr 11 w Nowogradzie Wołyńskim w ramach tworzenia sieci szkół współpracy 11 sierpnia b.r. rozpoczęli realizację wspólnego projektu “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości * Дзеркало польської незалежності”. Pomysł projektu został opracowany przez dyrektorów i nauczycieli […]

NIEPODLEGŁA POLSKA OCZAMI DZIECI. WIDEO

Uczniowie Irpieńskiej szkoły ogólnokształcącej nr 18 przygotowali multimedialne rozważanie na temat niepodległości Polski. W formie wideo z muzycznym podkładem “Hej, sokoły” dzieci z m. Irpień podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat “Niepodległa Polska oczami dzieci”. W wideo są także przedstawione rysunki […]

SPOTKANIE SZKÓL PARTNERSKICH W RAMACH PROJEKTU „WYBIERAM POLSKI. PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH”

Odbyło się pierwsze spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu „Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018” w ramach tworzenia sieci szkół współpracy. Przedstawiciele Szkoły w Irpiniu i […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 24

Czterema rysunkami ku 100.rocznicy Niepodległości Polski odznaczyła się szkoła w Tarnopolu. Uczniowie Tarnopolskiej szkoły ogólnokształcącej I-III stopnia nr 24 przygotowali kilka prac konkursowych na temat setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ogólna ilość uczniów w szkole nr 24 wynosi 1600, z których ponad 500 poznaje język […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – BROWARY

Browarska szkoła nr 5 jako pracę konkursową przygotowała rysunek – artystyczne ujęcie tradycyjnych polskich kamienic. W Browarskiej szkole specjalizowanej I-III stopnia nr 5 zajęcia z języka polskiego odbywają się w klasach 5-11, a odwiedza lekcje 255 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Elżbieta Feiner. Конкурсною роботою […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – CHMIELNICKA ŚREDNIA SZKOŁA NR 25

Do laureatów konkursu «ABC – polskiej klasy» dołączyła szkoła z Chmielnickiego.  W Chmielnickiej średniej ogólnooświatowej szkole I-III stopnia nr 25 im. Ivana Ohijenki język polski jest prowadzony w 5-8 klasach. Na zajęcia uczęszcza 120 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana Poliszczuk. Лауреатами конкурсу стала також […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – UCZNIOWIE Z M. DOLINA

Dzieci z Dolińskiej szkoły nr 6 trafili do grona zwycięzców konkursu «ABC – polskiej klasy». Zajęcia z języka polskiego w Dolińskiej specjalizowanej szkole I-III stopnia nr 6 prowadzi Pani Halina Maznyczka. Zajęcia odbywają się z 2 godziny tygodniowo w 5-8 klasach. Lekcje z języka polskiego odwiedza 168 dzieci. До грона переможців […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 5 M. KOROSTEŃ

Pracą konkursową uczniów z Korostenia jest rysunek upamiętniający zbliżającą się 100. rocznicę Niepodległości Polski. W Korosteńskiej szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 5 język polski jest nauczany z 3 po 10 klasę. Na wykłady z języka polskiego uczęszcza 150 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Oleksandra Serhijenko […]

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – NIŻANKOWICKA SZKOŁA

Uczniowie szkoły z Niżankowic przygotowali jako pracę konkursową utwór literacki na temat “Niepodległość Polski moimi oczyma”. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością utalentowanych uczestników naszego projektu. Niżankowice to miasteczko które znajduje się na samej granicy z Polską, nie daleko od Przemyśla. W Niżankowieckiej […]

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 1 M. NIŻYN

«100 lat Niepodległości»  – praca konkursowa uczniów z m. Niżyn, które znajduje się Czernigówszczyźnie. Dany rysunek jest pracą konkursową uczniów Niżyńskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1. Lekcje języka polskiego są w klasach 5 i 7. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ała Sztepura. «100 років Незалежності» – конкурсна робота учнів […]

“NOWOCZESNA SZKOŁA, PRZYJAZNY NAUCZYCIEL, KREATYWNY UCZEŃ”, CZYLI O NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W dniach 15-17 czerwca w Winnicy Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała konferencję poświęconą nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich, zatytułowaną “Nowoczesna szkoła, przyjazny nauczyciel, kreatywny uczeń, czyli o nauczaniu języka polskiego jako obcego”[…]

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – NOWOGRADWOŁYŃSKA SZKOŁA NR 8

Uczniowie z Nowogradwołyńskiej szkoły ogólnooświatowej I-III stopnia nr 8 weszli do 20`ki zwycięzców konkursu «ABC – polskiej klasy». Rysunek zatytułowany jako “Niepodległa Polska moimi oczyma” jest pracą konkursową uczniów uczęszczających na lekcje języka polskiego szkoły nr 8 w Nowogradzie Wołyńskim. Lekcje języka polskiego […]

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – NOWOROZDOLSKA SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Szkoła ogólnokształcąca nr 5 w Nowym Rozdole dołączyła do grona zwycięzców konkursu «ABC – polskiej klasy». W Noworozdolskiej szkole I-III stopnia nr 5 uczy się 736 uczni z których połowa poznaje język polski. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone regularnie od klasy 5 po 9. W szkole nr 5 język polski prowadzą nauczycielki Pani Szyszkа O. i […]
CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SŁAWUCKIE GIMNAZJUM NR 5

Dany rysunek jest pracą konkursową dzieci ze szkoły-gimnazjum nr 5 m. Sławuta. W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5 w m. Sławuta uczy się 435 uczni, z których 67 dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Łarysa Cybula. Даний малюнок – конкурсна робота дітей зі школи-гімназії №5 у м. Славута. В НВК […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 6 M. STRYJ

Tradycyjny rysunek  konkursowy ku czci 100-lecia Niepodległości polski jest pracą dzieci z m. Stryj. W Stryjskiej Szkole щпщдтщліяефссуо nr 6 uczy się 442 dzieci, z których 116 poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Romana Kijaszko . Традиційний конкурсний малюнок до 100-річчя Незалежності Польщі– це конкурсна робота дітей м. Стрий. […]

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZEPIETOWSKA SZKOŁA

Szepietowska szkoła nr 4 została członkiem projektu. Szepietowska szkoła ogólnokształcąca nr 4 nalicza około 400 uczniów. Ponad 100 osób uczy się języka polskiego. Język polski jest prowadzony we wszystkich klasach – od 1 do 9. Zajęcia z języka polskiego prowadzi Pani Maryna Kołomijczuk. Шепетівська школа №4 стала членом проєкту. Шепетівська […]

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY

Do konkursu dołączyli się także studenci Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród 442 studentów kształcących się w murach Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychayla Kotsiubyńskoho  język polski poznają 185 . Lekcje polskiego prowadzi Pani prof. Olena Riaboszapka. До конкурсу приєдналися також студенти […]

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» –  UCZNIOWIE SZKOŁY NR 19 M. TARNOPÓL

Tarnopolska szkoła ogólnokształcąca nr 19 jako pracę konkursową przygotowała rysunek poświęcony 100-leciu Niepodległej Polski. Dana rysunek jest pracą konkursową uczniów Szkoły ogólnokształcącej I-III stopnia nr 19 w Tarnopolu. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 56 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Oksana Dikalczuk. […]

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA W UŁADÓWCE

Średnia szkoła ogólnokształcąca I-II stopnia w Uładówce nadesłała do Fundacji rysunek o tematyce Niepodległość Polski. Język polski w cichej miejscowości Uładówka jest z 5 po 8 klasę. Wśród 69 dzieci uczęszczających do tej szkoły język polski poznaje 25 uczni . Nauczycielem języka polskiego jest Pani Tetiana Masłowa […]

 

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – ŻYTOMIERSKIE GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 3

Конкурсною роботою учнів Житомирської міської гімназії №3 стала художня робота причвяена 100-річчю незалежності Польщі. На роботі зображені портрети трьох Bеликих Поляків: св. Папи Римського Йоана Павла ІІ, фізика і хіміка, подвійного лауреата Нобілевської премії Марії Склодовської-Кюрі та астронома і математика Миколи  Коперніка. У кутах […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKA SZKOŁA NR 12 

Uczniowie szkoły nr 12 z Winnicy trafili do grona zwycięzców konkursu.  Pracą uczniów z Winnicy jest rysunek z elementami symboliki i kultury narodowej. W Winnickiej szkole nr 12 język polski poznaje prawie 300 dzieci. Zajęcia są prowadzone od 1 klasy. W szkole są dwie nauczycielki języka polskiego – Pani Riaboszapka Olena i Pani […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 8 W WINNICY

Do zwycięzców konkursu «ABC – klasy polskiej» dołączyła kolejna szkoła z miasta Winnica – Szkoła ogólnokształcąca nr 8. Symboliczny rysunek uczniów Winnickiej szkoły nr 8 został poświęcony tematyce 100-lecia Niepodległości Polski. Winnicka szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia nr 8 nalicza 690 uczni, z których prawie 100 poznaje język […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKA SZKOŁA NR 35

Winnicka szkoła ogólnokształcąca nr 35 nadesłała rysunek, który w formie obrazkowej wskazuje najważniejsze daty w historii niepodległości Polski. W Winnickiej szkole ogólnokształcącej nr 35 na zajęcia z języka polskiego uczęszcza 53 osoby. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ludmiła Martynenko. Вінницька загальноосвітня школа №35 надіслала […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKA SZKOŁA “AIST”

Winnicka szkoła «AIST» została laureatem konkursu «ABC – klasy polskiej». Niżej załączony rysunek jest pracą konkursowa prywatnej szkoły  “Szkoła  «AIST».  Centrum rozwoju dziecka – szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia” która znajduje się Winnicy. W szkole «AIST» język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego  są prowadzone od klasy 5 po 9 […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ АБЕТКА ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ – ІІ МОДУЛ

Фонд Свобода та Демократія вітає переможців конкурсу «Абетка польського класу» – ІІ модул!

Роботи і детальнішу інформацію про учасників можна переглянути натиснувши відповідне посилання (триває оновлення):

 1. Ірпінська загальноосвітня школа №18
 2. Спеціалізована школа № 23 з поглибленим вивчeнням англійської мови Деснянського району міста Києва
 3. Навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради»
 4. Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделеєва
 5. Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами міста Хмельницького
 6. Красилівський навчально-виховний комплекс «Гімназія та ЗОШ І ступеня»
 7. Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади  Хмельницької області
 8. Новоград-Волинський колегіум
 9. Житомирська ЗОШ № 6
 10. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23

Вітаємо вчителів та учнів, які приготовили чудову конкурсну роботу!

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

 

 

 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ«АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ 2017»

КОНКУРС на участь у II етапі освітнього проекту АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ   Фонд Свобода та Демократія запрошує УЧАСНИКІВ проекту «АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ 2017»  до участі у ІІ етапі проекту в 2018 році Завданням ІІ етапу проекту є створення міжнародної мережі шкіл, в яких польська мова викладається як іноземна мова. Створення мережі буде […]

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ АБЕТКА ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ

Фонд Свобода та Демократія вітає переможців конкурсу «Абетка польського класу»!

Роботи і детальнішу інформацію про учасників можна переглянути натиснувши відповідне посилання (триває оновлення):

 1. Житомирська міська гімназія №3
 2. Приватний заклад “Навчально-виховний комплекс “Школа АІСТ”: Центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІступенів” м.Вінниця
 3. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»
 4. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської ради»
 5. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради»
 6. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Уладівка
 7. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19
 8. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Тернопільської міської ради Тернопільської області
 9. Шепетівська загальноосвітня школа №4 ім. Валі Котика
 10. Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Стрий
 11. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5, м. Славута
 12. Новороздільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5
 13. Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8
 14. Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Ніжинської міської ради Чернігівської області
 15. Нижанковицька загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів
 16. Коростенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Житомирської області
 17. Вінницький Державний Педагогічний Університет ім. Михайла Коцюбинського
 18. Долинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6
 19. Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 ім. Івана Огієнка
 20. Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Броварської міської ради Київської області

Вітаємо вчителів та учнів, які приготовили чудову конкурсну роботу!

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ «АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ»

УМОВИ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ: До участі у конкурсі запрошуються навчальні заклади середньої освіти Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Івано-франківської, Львівської, Тернопільської,  Чернівецької i Одеської областей, у яких предмет «польська мова» вивчається як друга іноземна мова. Дирекція школи подає завку на участь у конкурсі […]

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

Рік 2017

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ АБЕТКА ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ

Фонд Свобода та Демократія вітає переможців конкурсу «Абетка польського класу»!

Роботи і детальнішу інформацію про учасників можна переглянути натиснувши відповідне посилання:

 1. Ірпінська загальноосвітня школа №18
 2. Спеціалізована школа № 23 з поглибленим вивчeнням англійської мови Деснянського району міста Києва
 3. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради»
 4. Якушинецька середня загальноосвітня школа – гімназія
 5. Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделеєва
 6. Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами міста Хмельницького
 7. Хмельницький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад  І ступеня» №31
 8. Красилівський навчально-виховний комплекс «Гімназія та ЗОШ І ступеня»
 9. Летичівський НВК №1 ЗОШ І-ІІІ ступенів – Ліцей
 10. Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полонської міської ради  об’єднаної територіальної громади  Хмельницької області
 11. Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20
 12. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29
 13. Новоград-Волинський Колегіум
 14. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28
 15. Загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Сяйво»
 16. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Бердичів
 17. Житомирська ЗОШ № 10
 18. Житомирська ЗОШ № 36 ім. Я. Домбровського
 19. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23
 20. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г. Короленка

Вітаємо вчителів та учнів, які приготовили чудову конкурсну роботу!

Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

 

 

 

«АБЕТКА – ПОЛЬСЬКОГО КЛАСУ» ПРОГРАМА ПРОМОЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Мета проекту: головною метою проекту є зацікавлення учнів активним вивченням польської мови та її культури а також пізнання сучасної Польщі, шляхом опрацювання та впровадження певної моделі кабінету польської мови, яка складається з:
– зміни інтер’єру кабінету польської мови з метою забезпечення відтворення культури та традицій польського народу […]

CZYTAJ WIĘCEJ