KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SŁAWUCKIE GIMNAZJUM NR 5

Dany rysunek jest pracą konkursową dzieci ze szkoły-gimnazjum nr 5 m. Sławuta.

W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5 w m. Sławuta uczy się 435 uczni, z których 67 dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Łarysa Cybula.

Даний малюнок – конкурсна робота дітей зі школи-гімназії №5 у м. Славута.

В НВК Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, гімназія №5 навчається 435 учнів, з яких 67 дітей вивчає польську мову. Навчає польської мови Цибуля Лариса.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”