KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – NOWOROZDOLSKA SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Szkoła ogólnokształcąca nr 5 w Nowym Rozdole dołączyła do grona uczestników konkursu «ABC – polskiej klasy».

W Noworozdolskiej szkole I-III stopnia nr 5 uczy się 736 uczni z których połowa poznaje język polski. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone regularnie od klasy 5 po 9. W szkole nr 5 język polski prowadzą nauczycielki Pani Szyszkа O. i Pani Zasiedko D.

Загальноосвітня школа №5 у м. Новий Роздол приєдналася до грона учасників конкурсу «Абетка польського класу».

В Новороздольській школі І-ІІІ ступеня №5 навчається 736учнів, половина з яких дітей вивчає польську мову. Заняття з польської мови проводяться від 5 по 9 клас. Викладачами польської мови є Шишка О.Д і Засєдко Д.В.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”