KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – NOWOGRADWOŁYŃSKA SZKOŁA NR 8

Uczniowie z Nowogradwołyńskiej szkoły ogólnooświatowej I-III stopnia nr 8 weszli do 20`ki uczestników konkursu «ABC – polskiej klasy».

Rysunek zatytułowany jako “Niepodległa Polska moimi oczyma” jest pracą konkursową uczniów uczęszczających na lekcje języka polskiego szkoły nr 8 w Nowogradzie Wołyńskim. Lekcje języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9. Z 314 uczni język polski poznaje 156. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Alina Hubeń.

Учні з Новоград-Волинської загальноосвітньої школи №8 увійшли до 20-ки учасників конкурсу «Абетка польського класу».

Малюнок підписаний як “Незалежна Польща моїми очима”- це конкурсна робота учнів які вивчають польську мову у Новоградволинські загальноосвітні школі №8. В школі польську мову вивчають з п’ятого по девятий клас. З 314 унів польську мову вивчає 156. Викладачем іноземної мови є Губень Аліна Сергіївна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”