Zakończenie Szkoły Letniej w Drohobyczu

Szkoła Letnia w Drohobyczu organizowana przez Polską Sobotnią Szkołę działającą przy Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu “Odrodzenie”  dobiegła końca.

Ostatnie wspomnienie ze Szkoły Letniej – tort zamówiony na specjalne zamówienie wolontariuszki.

Projekt Fundacji „Biało-czerwone ABC. Wyjazdy edukacyjne i szkoły letnie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.