KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – BROWARY

Browarska szkoła nr 5 jako pracę konkursową przygotowała rysunek – artystyczne ujęcie tradycyjnych polskich kamienic.

W Browarskiej szkole specjalizowanej I-III stopnia nr 5 zajęcia z języka polskiego odbywają się w klasach 5-11, a odwiedza lekcje 255 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Elżbieta Feiner.

Конкурсною роботою школи №18, що в Броварах, є малюнок – мистецьке бачення традиційних польських камяниць.

В Броварській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 уроки польської мови проводяться з 5 по 11 клас. Відвідують заняття 255 унів. Польську мову викладає Фейнер Ельжбєта.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”