Święty Mikołaj w Romanowie

W parafii św. Stanisława w Romanowie na Ukrainie dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem! Treść rozmów nie została ujawniona, ale jak widać wszystkie dzieci musiały być grzeczne ponieważ każde odeszło z upominkiem. Mikołaj w organizacji paczek skorzystał z pomocy parafii, proboszcza oraz sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Sławuta

Dany prezentacja przedstawia pracę i efekty organizacji sali języka polskiego w Sławuckiej szkole-gimnazjum nr 5. W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5 w m. Sławuta uczy się 435 uczni, z których 67 dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Łarysa Cybula. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 19 m. Tarnopol (WIDEO)

Tarnopolska szkoła ogólnokształcąca nr 19 w zrobiła prezentację efektów aranżacji swojej pracy w formie prezentacji wideo. Zachęcamy do obejrzenia wspólnej pracy nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. W Szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 19 w Tarnopolu język polski poznaje około 60 osób. Lekcje z języka polskiego prowadzi Pani Oksana [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Uładówka

W Uładówieckiej średniej szkole powstała pracownia języka polskiego. Efekty pracy i sam proces “przemienienia” zobaczymy w zamieszczonej prezentacji. Język polski w średniej szkole ogólnokształcącej I-II stopnia w Uładówce poznaje 25 uczni. Zajęcia są prowadzone z 5 po 8 klasę. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana [...]
Czytaj więcej

Wyniki konkursu na najlepszą aranżację pracowni języka polskiego w ramach projektu “Wybieram Polski” – Moduł I

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu poświęconego aranżacji klasy języka polskiego w szkołach biorących udział w projekcie “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim szkolnym zespołom za nadesłane prace i zaangażowanie w proces przemiany  gabinetu języka polskiego w [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. DOLINA

10 października 2018 – warsztaty z historii i przedsiębiorczości w Szkole ogólnokształcącej nr 6 w Dolinie. Warsztaty odbyły się 10 października 2018 wśród uczniów uczących się języka polskiego jako obcego. W przedsięwzięciu brały udział grupy różnowiekowe uformowane z uczniów uczących się języka polskiego klas 7-9. Wszystkich uczniów [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 19

W Tarnopolskiej szkole nr 19 2 października 2018 roku odbyła się wystawa tematyczna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas szóstych uczących się języka polskiego jako obcego – dwie grupy po 24 [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. WINNICKA SZKOŁA NR 35

6 września 2018 r. w Szkołe Ogólnokształcąeja I-III st. nr 35 Winnickiej Rady Miejskiej został zrealizowany następny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”.  Wystawa pod tytułem „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” i [...]
Czytaj więcej

„ZWIERCIADŁO POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” – WSPÓLNY PROJEKT SZKÓŁ Z ŻYTOMIERZA I NOWOGRADU WOŁYŃSKIEGO

Żytomierska Szkoła Ogólnokształcąca nr 6 i Liceum nr 11 w Nowogradzie Wołyńskim w ramach tworzenia sieci szkół współpracy 11 sierpnia b.r. rozpoczęli realizację wspólnego projektu “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości * Дзеркало польської незалежності”. Pomysł projektu został opracowany przez dyrektorów i nauczycieli [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – BROWARY

Browarska szkoła nr 5 jako pracę konkursową przygotowała rysunek – artystyczne ujęcie tradycyjnych polskich kamienic. W Browarskiej szkole specjalizowanej I-III stopnia nr 5 zajęcia z języka polskiego odbywają się w klasach 5-11, a odwiedza lekcje 255 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Elżbieta Feiner. Конкурсною роботою [...]
Czytaj więcej