Święty Mikołaj w Romanowie

W parafii św. Stanisława w Romanowie na Ukrainie dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem!

Treść rozmów nie została ujawniona, ale jak widać wszystkie dzieci musiały być grzeczne ponieważ każde odeszło z upominkiem.
Mikołaj w organizacji paczek skorzystał z pomocy parafii, proboszcza oraz sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanki) wspieranych przez Senat RP w ramach projektu Fundacji WiD.
Osoby starsze otrzymały bardziej praktyczne upominki w postaci artykułów spożywczych i higienicznych, które zostały dostarczone im do domów.

Paczki mikołajowe oraz dla osób potrzebujących zostały zorganizowane w ramach projektu „Polonia Semper Salutaris”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.