Wyniki I etapu III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi

Na podstawie § 10 Regulaminu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi postanowieniem Komitetu Głównego zostają niniejszym ogłoszone wyniki I etapu Olimpiady. Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego  do II etapu (okręgowego) zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 22 punkty z pracy pisemnej na I etapie.

Miasto Kod Liczba punktów
Iwano_Frankiwsk IF_1 21
Iwano_Frankiwsk IF_2 19
Iwano_Frankiwsk IF_3 30
Iwano_Frankiwsk IF_4 23
Iwano_Frankiwsk IF_5 25
Miasto Kod Liczba punktów
Kropywnycki Kr_1 20
Kropywnycki Kr_2 36
Kropywnycki Kr_3 19
Kropywnycki Kr_4 36
Kropywnycki Kr_5 29
Kropywnycki Kr_6 36
Kropywnycki Kr_7 27
Kropywnycki Kr_8 30
Kropywnycki Kr_9 0
Kropywnycki Kr_10 24
Kropywnycki Kr_11 30
Miasto Kod Liczba punktów
Lwów L_011 28
Lwów L_022 26
Lwów L_003 28
Lwów L_034 24
Lwów L_045 25
Lwów L_056 25
Lwów L_777 23
Lwów L_878 20
Lwów L_989 27
Lwów L_010 36
Lwów L_711 26
Lwów L_812 28

 

Miasto Kod Liczba punktów
Równe R001 31
Równe R002 8
Równe R003 14
Równe R004 14
Równe R005 9
Równe R006 17
Miasto Kod Liczba punktów
Łuck Ł01 16
Łuck Ł02 23
Łuck Ł03 20
Łuck Ł04 15
Łuck Ł05 0
Łuck Ł06 21
Łuck Ł07 15
Łuck Ł08 18
Łuck Ł09 0
Łuck Ł10 19
Łuck Ł11 15
Łuck Ł12 12
Łuck Ł13 0
Miasto Kod Liczba punktów
Odessa O_1 0
Odessa O_2 0
Odessa O_3 17
Odessa O_4 21
Odessa O_5 0
Odessa O_6 22
Odessa O_7 17
Miasto Kod Liczba punktów
Żytomierz Ż_1 15
Żytomierz Ż_2 0
Żytomierz Ż_3 24
Żytomierz Ż_4 14
Żytomierz Ż_5 0
Żytomierz Ż_6 0
Żytomierz Ż_7 18
Żytomierz Ż_8 15
Żytomierz Ż_9 0
Żytomierz Ż_10 18
Żytomierz Ż_11 26
Żytomierz Ż_12 16
Żytomierz Ż_13 21
Żytomierz Ż_14 27
Żytomierz Ż_15 20
Żytomierz Ż_16 19
Żytomierz Ż_17 0
Żytomierz Ż_18 21
Żytomierz Ż_19 21
Żytomierz Ż_20 14
Żytomierz Ż_21 15
Żytomierz Ż_22 9
Miasto Kod Liczba punktów
Winnica W_01 19
Winnica W_02 17
Winnica W_03 19
Winnica W_04 13
Winnica W_05 18
Winnica W_06 24
Winnica W_07 15
Winnica W_08 18
Winnica W_09 27
Winnica W_10 22
Winnica W_11 25
Winnica W_12 16
Winnica W_13 21
Winnica W_14 15
Winnica W_15 10
Winnica W_16 10
Winnica W_17 11
Winnica W_18 12
Winnica W_19 8
Winnica W_20 21
Winnica W_21 19
Winnica W_22 16
Winnica W_23 14
Winnica W_24 13
Winnica W_25 13
Winnica W_26 29
Winnica W_27 13
Winnica W_28 16
Winnica W_29 15
Winnica W_30 17
Winnica W_31 19
Winnica W_32 13
Winnica W_33 20
Winnica W_34 5
Winnica W_35 13
Winnica W_36 5
Winnica W_37 14
Winnica W_38 17
Miasto Kod Liczba punktów
Charków Chr_01 0
Charków Chr_02 20
Charków Chr_03 21
Charków Chr_04 0
Charków Chr_05 14
Charków Chr_06 15
Charków Chr_07 20
Charków Chr_08 6
Charków Chr_09 7
Charków Chr_10 8
Charków Chr_11 7
Charków Chr_12 10
Charków Chr_13 8
Charków Chr_14 8
Charków Chr_15 22
Charków Chr_16 22
Charków Chr_17 11
Charków Chr_18 16
Charków Chr_19 7
Charków Chr_20 9
Charków Chr_21 13
Miasto Kod Liczba punktów
Chmielnicki Chm_1 8
Chmielnicki Chm_2 16
Chmielnicki Chm_3 23
Chmielnicki Chm_4 28
Chmielnicki Chm_5 24
Chmielnicki Chm_6 24
Chmielnicki Chm_7 20
Chmielnicki Chm_8 21
Chmielnicki Chm_9 18
Chmielnicki Chm_10 17
Chmielnicki Chm_11 16
Chmielnicki Chm_12 21
Chmielnicki Chm_13 23
Chmielnicki Chm_14 15
Chmielnicki Chm_15 12
Chmielnicki Chm_16 9
Chmielnicki Chm_17 19
Chmielnicki Chm_18 18
Chmielnicki Chm_19 19
Chmielnicki Chm_20 12
Chmielnicki Chm_21 19
Chmielnicki Chm_22 8
Chmielnicki Chm_23 22
Chmielnicki Chm_24 23
Chmielnicki Chm_25 30
Chmielnicki Chm_26 22
Chmielnicki Chm_27 19
Chmielnicki Chm_28 14
Chmielnicki Chm_29 17
Chmielnicki Chm_30 15
Chmielnicki Chm_31 25
Chmielnicki Chm_32 25
Chmielnicki Chm_33 25
Chmielnicki Chm_34 29
Chmielnicki Chm_35 12
Chmielnicki Chm_36 16
Chmielnicki Chm_37 23
Chmielnicki Chm_38 16
Chmielnicki Chm_39 12
Chmielnicki Chm_40 15
Chmielnicki Chm_41 16
Chmielnicki Chm_42 6
Chmielnicki Chm_43 12
Chmielnicki Chm_44 11
Chmielnicki Chm_45 21
Chmielnicki Chm_46 21
Chmielnicki Chm_47 23
Chmielnicki Chm_48 23
Chmielnicki Chm_49 22
Chmielnicki Chm_50 23
Chmielnicki Chm_51 30
Chmielnicki Chm_52 29
Chmielnicki Chm_53 29
Chmielnicki Chm_54 26
Miasto Kod Liczba punktów
Kijów K_1 26
Kijów K_2 26
Kijów K_3 26
Kijów K_4 26
Kijów K_5 26
Kijów K_6 26
Kijów K_7 26
Kijów K_8 26
Kijów K_9 26
Kijów K_10 26
Kijów K_11 26
Kijów K_12 26
Kijów K_13 26
Kijów K_14 26
Kijów K_15 26

Listy imienne oraz wyniki Olimpiady Historii Polski na Białorusi dostępne są u Przewodniczących lokalnych komisji egzaminacyjnych I etapu.

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY HISTORII POLSKI
NA UKRAINIE I BIAŁORUSI 


HARMONOGRAM III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 2018/2019

II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019 roku w czterech ośrodkach na Ukrainie oraz jednym dla młodzieży z Białorusi.

III etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi


Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.


Materiały informacyjne:

KOMISJE EGZAMINACYJNE I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE

LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie


I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie organizowany jest w ramach projektu Fundacji „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.