AUDYCJE Zapraszamy do wysłuchania audycji  o naszym projekcie zrealizowanej we współpracy z Radiem Solidarność.  Do dyskusji zostali zaproszeni autorzy haseł do “Małego leksykonu postprawdy”: Małgorzata Wójcik – animatorka projektu, Marcin Herman – red. nacz. portalu kresy24.pl, Tomira Ignatowicz-Chmielewska – [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. DOLINA

10 października 2018 – warsztaty z historii i przedsiębiorczości w Szkole ogólnokształcącej nr 6 w Dolinie. Warsztaty odbyły się 10 października 2018 wśród uczniów uczących się języka polskiego jako obcego. W przedsięwzięciu brały udział grupy różnowiekowe uformowane z uczniów uczących się języka polskiego klas 7-9. Wszystkich uczniów [...]
Czytaj więcej

Mapa Polski

Mapa Polski to jedne z zajęć odbywających się w Polskiej Szkole w Essen Jednym z zagadnień socjokulturowych programu nauczania języka polskiego jako obcego są „polskie realia“. Do nich należy wiedza o granicach państwa, o jego sąsiadach, o największych miastach Polski i ich zabytkach, czy też legendach. Uczniowie poznają nazwy i położenie [...]
Czytaj więcej