Mapa Polski

Mapa Polski to jedne z zajęć odbywających się w Polskiej Szkole w Essen

Jednym z zagadnień socjokulturowych programu nauczania języka polskiego jako obcego są „polskie realia“. Do nich należy wiedza o granicach państwa, o jego sąsiadach, o największych miastach Polski i ich zabytkach, czy też legendach. Uczniowie poznają nazwy i położenie największych regionów Polski oraz nazwy morza, rzek i jezior. Kolejnym krokiem jest poznanie polskich symboli narodowych i hymnu. Ten punkt programowy realizujemy w Polskiej Szkole w Essen z pomocą metod aktywizujących. Uczniowie mają możliwość praktycznego zajęcia się tematem np. poprzez układanie puzzli mapy Polski, rozwiązywanie quizu, czy słuchanie utworów muzycznych dotyczących tematu Polski. Do dyspozycji uczniów są również różnorodne mapy Polski, na których dzieci znajdują odpowiedzi i rozwiązania zadań. Podczas tego rodzaju zajęć istnieje możliwość wyodrębnienia z grupy tzw. ekspertów, czyli dzieci, których wiedza przewyższa poziom B2. Aby te się nie nudziły, dostają dodatkowe zadania lub wspierają innych uczniów w rozwiązywaniu danego problemu. Naukę hymnu Polski urozmaica gra edukacyjna „Polak mały“ przygotowana przez IPN. I w tym przypadku uczniowie mają szansę bycia aktywnymi.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Senatu RP „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”