Mapa Polski

Mapa Polski to jedne z zajęć odbywających się w Polskiej Szkole w Essen.

Jednym z zagadnień socjokulturowych programu nauczania języka polskiego jako obcego są „polskie realia“. Do nich należy wiedza o granicach państwa, o jego sąsiadach, o największych miastach Polski i ich zabytkach, czy też legendach. Uczniowie poznają nazwy i położenie największych regionów Polski oraz nazwy morza, rzek i jezior. Kolejnym krokiem jest poznanie polskich symboli narodowych i hymnu. Ten punkt programowy realizujemy w Polskiej Szkole w Essen za pomocą metod aktywizujących. Uczniowie mają możliwość praktycznego zajęcia się tematem, np. poprzez układanie puzzli z mapą Polski, rozwiązywanie quizu czy słuchanie utworów muzycznych dotyczących Polski. Do ich dyspozycji są również różnorodne mapy Polski, na których znajdują odpowiedzi i rozwiązania zadań. Podczas tego rodzaju zajęć istnieje możliwość wyodrębnienia z grupy tzw. ekspertów, czyli uczniów, których wiedza przewyższa poziom B2. Aby te się nie nudziły, dostają dodatkowe zadania lub wspierają innych uczniów w rozwiązywaniu danego problemu. Naukę hymnu Polski urozmaica gra edukacyjna „Polak mały“ przygotowana przez IPN. I w tym przypadku uczniowie mają szansę bycia aktywnymi.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Senatu RP „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”.