„Wkład wielkich Polaków w kształtowanie…”. Tarnopolska szkoła nr 24

2 października 2018 roku w Szkole nr 24 w Tarnopolu odbyły się warsztaty, którym towarzyszyła wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie uczący się języka polskiego jako obcego. Wszystkich uczestników było 40 osób. Pierwsza część warsztatów odbyła się przy ekspozycji. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski XIX wieku oraz z wybitnymi postaciami, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki XIX stulecia. Wszystkich bardzo zainteresowało to, że wydarzenia dotyczyły Ukrainy zachodniej.

W drugiej części warsztatów odbyła się gra, podczas której uczniowie występujący jako przedsiębiorcy przedstawili grane przez siebie postacie uczniom, którzy wcielili się w role inwestorów. Inwestorzy mieli zapamiętać wszystkie oferty przedsiębiorców i odpowiedzieć na ich pytania podczas wykupywania akcji.

Warsztaty w klasie V były skierowane na opanowanie historii i losów wybitnych Polaków, a w VI omówiono także formowanie procesów ekonomicznych w sposób zrozumiały dla uczniów. Oprócz warsztatów z wybranymi klasami udało się przeprowadzić prezentacje dla klas starszych. Największe zainteresowanie prezentacja wzbudziła u uczniów klas IX-XI.

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.