„Wkład wielkich Polaków w kształtowanie…”. Dolina

10 października 2018 roku w Szkole Ogólnokształcącej nr 6 w Dolinie w ramach projektu „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” odbyły się warsztaty z historii i przedsiębiorczości.

Warsztatom towarzyszyła wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”, którą zaprezentowano w szkole. Wzięli w nich udział uczniowie uczący się języka polskiego jako obcego z klas VII-IX, łącznie ok. 45 osób, którzy zostali podzieleni na różnowiekowe grupy.

Warsztaty składały się z dwóch części. Najpierw uczniowie zapoznali się z informacjami na temat historii terenów, których dotyczyła wystawa, oraz postaci, o których opowiadała – polskich wynalazców i przedsiębiorców: Franciszka Stefczyka, Jana Lubomirskiego, Leona Sapiehy, Michała Elwiro Andriollego, Ignacego Łukasiewicza oraz Jana Szczepanika. Następnie uczestniczyli w grze edukacyjnej, która polegała na symulacji giełdy kupieckiej. Uczniowie grający przemysłowców mieli za zadanie pozyskać kapitał umożliwiający realizację zamierzonych przedsięwzięć, ci, którzy wcielili się w role inwestorów, zostali wyposażeni w banknoty Banku Polskiego na zakup akcji. Przemysłowcy, aby zachęcić inwestorów do inwestowania, przedstawili swoje życiorysy i opisali planowane przedsięwzięcia. Korzystali przy tym nie tylko z wiedzy zaczerpniętej z wystawy, ale też zdobytej na lekcjach języka polskiego.
W podsumowaniu gry uczniowie omówili otrzymaną wiedzę oraz sformułowali wnioski dotyczące zasad ekonomii. Po ukończeniu warsztatów kierownictwo szkoły wyraziło chęć ponownego zorganizowania wystawy w dłuższym czasie oraz przeprowadzenia gry w innych klasach.

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.