AUDYCJE

Zapraszamy do wysłuchania audycji  o naszym projekcie zrealizowanej we współpracy z Radiem Solidarność. 
Do dyskusji zostali zaproszeni autorzy haseł do “Małego leksykonu postprawdy”:
Małgorzata Wójcik – animatorka projektu,
Marcin Herman – red. nacz. portalu kresy24.pl,
Tomira Ignatowicz-Chmielewska – UKSW,
Andrzej Pomarański – SWPS.

“Dlaczego bijemy na alarm?

Czym jest agencja informacyjna Regnum i jakie stanowi zagrożenie dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, specjalnie dla belsat.eu wyjaśnia Kamil Basaj, kierownik projektu INFO OPS Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.”

Zapraszamy do lektury na portalu  Telewizji Bielsat  artykułu “Niebezpieczny patron medialny: Regnum” autorstwa Piotra Jaworskiego, w którym wypowiada się ekspert naszego projektu Kamil Basaj.

Artykuł został przygotowany w ramach działań projektu “Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie”

 

Niebezpieczny patron medialny: Regnum

 


Jak radzić sobie z fake newsami?

Zapraszamy do wysłuchania audycji Piotr Legutko w Klub Trójki z udziałem prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS), dr Dr Piotr Łuczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor książki “Cyberwojna. Wojna bez amunicji”), Agnieszka Romaszewska (dziennikarka, publicystka, dyrektor TV Biełsat)

KLUB TRÓJKI: Jak sobie radzić z fake newsami?

Przy ogromnej liczbie nadawców, szybkości, z jaką wiadomość jest przekazywana, i trudności z dotarciem do jej faktycznego autora, łatwo mieszać prawdę z fałszem.

– Ogromnym problemem jest brak świadomości społeczeństwa. My często fake news traktujemy jak tzw. “heheszki”. Dopóki to się nie zmieni, dopóty to zagrożenie będzie rosło – dodaje dr Piotr Łuczuk.

– Fake news jest w stanie obalać rządy, powoływać takich, a nie innych ludzi na bardzo wysokie urzędy. W takiej rzeczywistości funkcjonujemy – podkreśla prof. Barbara Giza.

Audycja została przygotowana w ramach działań projektu “Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie” projektu Fundacja Wolność i Demokracja realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, Trójka – Program 3 Polskiego Radia oraz Biełsat po polsku. Więcej o projekcie: https://wid.org.pl/fake-news-i-jego-spoleczne-konsekwencje…/

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 (https://fio.niw.gov.pl/) w ramach priorytetu „Aktywne społeczeństwo” kierunek: wspieranie aktywnych form integracji. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego