Publications

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW „News literacy. Opposing new threats of propaganda” About author: Media expert, doctor of theology of mass media, professor at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw UKSW (lat. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae). Deputy director of the Institute of Media Education and Journalism, [...]
Czytaj więcej

Modern propagandist war and manners of counteraction

The Freedom and Democracy Foundation began realization of the project „Modern propagandist war and manners of counteraction in the international media environment in the context of the European Parliamnet resolution„. For a last few years we are watching the concentrated attack by the Russian propaganda machine which actively is [...]
Czytaj więcej

публикации

Пётр Джевецки News literacy. Противодеяние новым угрозам пропаганды Aвтор: Медиа эксперт, доктор теологии и средств массовой информации, профессор университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве UKSW (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae). Заместитель директора Института медиа образования и журналистики на отделении [...]
Czytaj więcej

Конференция „Медиа – Россия. Новые угрозы пропаганды”.

Конференция носит название „Медиа – Россия. Новые угрозы пропаганды”. Программа конференции. Приветствие с участием торжественных гостей и руководства университета. Сессия I Медиа политика России – история и современность. Выступления и презентации медиа-экспертов UKSW Дебаты: российская война дезинформации и пропаганды. Представители [...]
Czytaj więcej

Современная война пропаганды и способы противостояния международного медийного сообщества в контексте резолюции Европейского парламента по вопросу стратегических коммуникаций Евросоюза

  Фонд Свобода и Демократия приступил к реализации проекта „Современная война пропаганды и способы противостояния международного медийного сообщества в контексте резолюции Европейского парламента по вопросу стратегических коммуникаций Евросоюза”. Несколько лет мы наблюдаем массированную атаку российской машины пропаганды, которая [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська загальноосвітня школа №10

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 10 jednym z uczestników konkursowych «АBC – klasy polskiej». Szkoła w Żytomierzu nadesłała swoje prace konkursowe. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 90 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Wiktoria Oleksiuk. Житомирська загальноосвітня школа №10 стала учасником конкурсу «Абетка [...]
Czytaj więcej

Publikacje

Dział publikacji inaugurujemy artykułem prof. Piotra Drzewieckiego: „News literacy. Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom propagandowym” Autor jest medioznawcą, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesorem nadzwyczajny UKSW oraz  Zastępcą dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu [...]
Czytaj więcej

Konferencja „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”

W 11 października zapraszamy na Debatę  w auli Jana Pawła III na UKSW,   w pierwszą rocznicę uchwalenia „Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich”. Tytuł konferencji: „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”. Powitanie z udziałem gości [...]
Czytaj więcej

Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.   , w których [...]
Czytaj więcej

Szkoły Letnie

Szkoły Letnie są elementem projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”. Mają one za zadanie integrację dzieci mieszkających tam Polaków, wsparcie nauki języka polskiego w atrakcyjny i przystępny sposób, podczas aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy. Działanie [...]
Czytaj więcej