AUDYCJE Jak radzić sobie z fake newsami? Zapraszamy do wysłuchania audycji Piotr Legutko w Klub Trójki z udziałem prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS), dr Dr Piotr Łuczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor książki “Cyberwojna. Wojna bez amunicji”), Agnieszka Romaszewska (dziennikarka, publicystka, dyrektor TV [...]
Czytaj więcej

Młodzi Liderzy polonijni w działaniu: Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą 2018”.

Podobnie jak w latach poprzednich na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja do Polski przyjechało 60 młodych liderów polonijnych z Ukrainy wraz z opiekunami, by zdobyć wiedzę na temat zarządzania projektami, poprawić umiejętności liderskie, podszkolić znajomość języka polskiego no i oczywiście poznać Polskę. W tym roku warsztaty liderskie [...]
Czytaj więcej

„Jesteśmy po stronie prawdy”

Kampania „Jesteśmy po stronie prawdy” jest częścią projektu “Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 (https://fio.niw.gov.pl/) w ramach priorytetu „Aktywne społeczeństwo” kierunek: wspieranie aktywnych form [...]
Czytaj więcej

Mały leksykon postprawdy

Agenda-setting inaczej teoria ustanawiania agendy, to teoria opierająca się na spostrzeżeniu, że sam układ kolejności informacji prezentowanych odbiorcom danego dnia, np. w danym informacyjnym programie telewizyjnym, radiowym czy w prasie, ma znaczny wpływ na to, w jaki sposób odbiorcy postrzegają rangę tych informacji. Autorami teorii są [...]
Czytaj więcej

Stypendia studenckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi. Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2017/2018. Przewidziano 20 miejsc. [...]
Czytaj więcej

Stypendia doktoranckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich o charakterze polonistycznym (językoznawczym lub literaturoznawczym) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych o zaawansowanym stopniu [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla piszących podręczniki

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)   Oferta przeznaczona jest dla pracowników naukowych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych – lub osób w inny sposób związanych z tymi ośrodkami, które w roku 2018 planują są autorami / współautorami zakończenie prac i [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2017. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim lub kulturą polską na Ukrainie. Prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań [...]
Czytaj więcej

Publications

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW „News literacy. Opposing new threats of propaganda” About author: Media expert, doctor of theology of mass media, professor at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw UKSW (lat. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae). Deputy director of the Institute of Media Education and Journalism, [...]
Czytaj więcej

Modern propagandist war and manners of counteraction

The Freedom and Democracy Foundation began realization of the project “Modern propagandist war and manners of counteraction in the international media environment in the context of the European Parliamnet resolution“. For a last few years we are watching the concentrated attack by the Russian propaganda machine which actively is [...]
Czytaj więcej