Stypendia studenckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi. Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2017/2018. Przewidziano 20 miejsc. [...]
Czytaj więcej

Stypendia doktoranckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich o charakterze polonistycznym (językoznawczym lub literaturoznawczym) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych o zaawansowanym stopniu [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla piszących podręczniki

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)   Oferta przeznaczona jest dla pracowników naukowych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych – lub osób w inny sposób związanych z tymi ośrodkami, które w roku 2018 planują są autorami / współautorami zakończenie prac i [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2017. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim lub kulturą polską na Ukrainie. Prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań [...]
Czytaj więcej

Publications

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW „News literacy. Opposing new threats of propaganda” About author: Media expert, doctor of theology of mass media, professor at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw UKSW (lat. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae). Deputy director of the Institute of Media Education and Journalism, [...]
Czytaj więcej

Modern propagandist war and manners of counteraction

The Freedom and Democracy Foundation began realization of the project “Modern propagandist war and manners of counteraction in the international media environment in the context of the European Parliamnet resolution“. For a last few years we are watching the concentrated attack by the Russian propaganda machine which actively is [...]
Czytaj więcej

публикации

Пётр Джевецки News literacy. Противодеяние новым угрозам пропаганды Aвтор: Медиа эксперт, доктор теологии и средств массовой информации, профессор университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве UKSW (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae). Заместитель директора Института медиа образования и журналистики на отделении [...]
Czytaj więcej

Конференция „Медиа – Россия. Новые угрозы пропаганды”.

Конференция носит название „Медиа – Россия. Новые угрозы пропаганды”. Программа конференции. Приветствие с участием торжественных гостей и руководства университета. Сессия I Медиа политика России – история и современность. Выступления и презентации медиа-экспертов UKSW Дебаты: российская война дезинформации и пропаганды. Представители [...]
Czytaj więcej

Современная война пропаганды и способы противостояния международного медийного сообщества в контексте резолюции Европейского парламента по вопросу стратегических коммуникаций Евросоюза

  Фонд Свобода и Демократия приступил к реализации проекта „Современная война пропаганды и способы противостояния международного медийного сообщества в контексте резолюции Европейского парламента по вопросу стратегических коммуникаций Евросоюза”. Несколько лет мы наблюдаем массированную атаку российской машины пропаганды, которая [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська загальноосвітня школа №10

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 10 jednym z uczestników konkursowych «АBC – klasy polskiej». Szkoła w Żytomierzu nadesłała swoje prace konkursowe. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 90 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Wiktoria Oleksiuk. Житомирська загальноосвітня школа №10 стала учасником конкурсу «Абетка [...]
Czytaj więcej