„Stypendia studenckie”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)   Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.   Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2018/2019.   [...]
Czytaj więcej

„Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)   Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji.   [...]
Czytaj więcej

„Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich”

Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) Działanie: „Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich” W tym roku (2019) wracamy – niestety – do rozdzielenia kursu i egzaminu ze względu na brak egzaminu w lipcu lub sierpniu. Kurs odbędzie się w Krakowie w [...]
Czytaj więcej

Program „Książka dla studenta”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) REGULAMIN Program przeznaczony jest dla studentów polonistyk oraz lektoratów języka polskiego na tych uczelniach na Ukrainie (są studentami w 2019 roku, dotyczy też zatem studentów, którzy kończą studia na wiosnę), które są Beneficjentami [...]
Czytaj więcej

„Stypendia stażowe dla naukowców”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy mają potrzebę wyjazdu do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2018. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim,  kulturą polską na Ukrainie lub akwizycją języka polskiego na Ukrainie. Jesteśmy też zainteresowani [...]
Czytaj więcej

Podstawowe informacje dla uczestników olimpiady historycznej

Uczestnikiem Olimpiady może zostać uczeń ostatnich klas szkoły powszechnej (np. IX, X lub XI ukraińskiej) zainteresowany historią Polski, który zgłosi chęć udziału w Olimpiadzie komisji I etapu lub dyrektorowi szkoły. Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy [...]
Czytaj więcej
Skip to content