Program „Książka dla studenta”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

REGULAMIN

  1. Program przeznaczony jest dla studentów polonistyk oraz lektoratów języka polskiego na tych uczelniach na Ukrainie (są studentami w 2019 roku, dotyczy też zatem studentów, którzy kończą studia na wiosnę), które są Beneficjentami Projektu.
  2. Każdy student uprawniony do złożenia wniosku może zamówić 1 (jedną) książkę, która jest mu potrzebna do studiów polonistycznych.
  3. Książka nie może przekroczyć wartości 70 zł.
  4. W celu zamówienia książki należy znaleźć odpowiednią pozycję w Internecie (w księgarniach internetowych w Polsce) i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  5. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Książka będzie zakupiona przez Fundację Wolność i Demokracja i wysłana Nową Pocztą do wskazanego w formularzu zgłoszeniowego oddziału Nowej Poczty.
  7. Nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupionej samodzielnie książki.
  8. Książki będą zakupione po zebraniu części lub wszystkich zamówień i wysłane niezwłocznie.
  9. Dodatkowo każdy student jest zobowiązany do wypełnienia krótkiej (anonimowej) ankiety, która posłuży do opracowań naukowych dla celów Projektu.
  10. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową od razu po otrzymaniu wniosku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY