Program „Książka dla studenta”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) REGULAMIN Program przeznaczony jest dla studentów polonistyk oraz lektoratów języka polskiego na tych uczelniach na Ukrainie (są studentami w 2019 roku, dotyczy też zatem studentów, którzy kończą studia na wiosnę), które są Beneficjentami [...]
Czytaj więcej

„Stypendia stażowe dla naukowców”

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy mają potrzebę wyjazdu do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2018. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim,  kulturą polską na Ukrainie lub akwizycją języka polskiego na Ukrainie. Jesteśmy też zainteresowani [...]
Czytaj więcej

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami… kartka z Łucka

Młodzież ze szkoły w Łucku działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą przygotowała okolicznościowe kartki, które zostały rozesłane do organizacji polonijnych. Towarzystwo  działa w dawnej stolicy ziemi wołyńskiej Łucku. Od początku realizuje plan [...]
Czytaj więcej
Skip to content