Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami… kartka z Łucka

Młodzież ze szkoły w Łucku działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wołyniu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą przygotowała okolicznościowe kartki, które zostały rozesłane do organizacji polonijnych.

Towarzystwo  działa w dawnej stolicy ziemi wołyńskiej Łucku. Od początku realizuje plan narodowo-kulturalnego odrodzenia Polaków na Wołyniu, popularyzacji i nauki języka polskiego, opieki nad zabytkami kultury polskiej i cmentarzami polskimi. Towarzystwo zostało założone 23 grudnia 1998 roku.
Szkoła jest objęta projektem Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.