Program stypendialny Młodego Nauczyciela Fundacji Wolność i Demokracja

 

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza

  • młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy
  • uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach

do składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA.

Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania stypendium znajdują się w  Regulaminie Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected] z adnotacją w tytule: „Stypendium młodego nauczyciela”.

Wnioski o nagrodę należy złożyć  do dniach 30 września 2019 r.

WNIOSEK STYPENDIALNY Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

REGULAMIN Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

Działanie objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja „Nauczyciel PLUS” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.