Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2018. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim,  kulturą polską na Ukrainie lub akwizycją języka polskiego na Ukrainie. Jesteśmy też zainteresowani badaniami nad motywacją uczenia się języka polskiego na kursach językowych (też w szkołach społecznych) wśród młodzieży (od 14. roku życia) i studentów na lektoratach jpjo. Szczególnie cenne będą dla nas własne badania – nawet bardzo niewielkie – nad skutecznością nauczania języka polskiego na Ukrainie w szkołach publicznych (jpjo, tzw. druga inoziemna mowa lub społecznych (tzw. sobotnich). Osobom zainteresowanym zorganizowaniem takich badań służę pomocą w przygotowaniu ankiet. Tak jak w roku poprzednim prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań prowadzonych na danym terenie (bliskim Stypendyście) przez innych – szczególnie przez badaczy miejscowych, których publikacje są mniej znane, ale też przez grupy międzynarodowe, np. badania prowadzone w ramach różnych projektów. Stypendyści przedstawiają pracę gotową do publikacji. Może to również być prezentacja multimedialna, film (np. nagrania miejscowego języka polskiego). Wciąż aktualne jest poszerzanie bibliografii prac polonistycznych.

Przewidziano 15 miejsc.

Stypendium wynosi 2000 zł. Wypłacane będzie – jak co roku – podczas Biesiady Polonistycznej (jesienią we Lwowie) po przekazaniu materiałów.

Regulamin

  1. Program przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób polskiego pochodzenia.
  2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  3. Kandydaci załączają projekt badań i publikacji.
  4. Termin zgłoszenia do programów: 30 VI 2019 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  6. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.

Formularz ZGŁOSZENIOWY