„Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich”

Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4” (2019)

Działanie: „Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów ukraińskich”

W tym roku (2019) wracamy – niestety – do rozdzielenia kursu i egzaminu ze względu na brak egzaminu w lipcu lub sierpniu. Kurs odbędzie się w Krakowie w drugiej połowie lipca 2019 roku (od 14 VII – przyjazd do 24 VII wyjazd po obiedzie – istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wyżywienia na własny koszt), a egzamin w listopadzie (23-24 XI) we Lwowie (lub innym mieście na Ukrainie lub w wybranym przez zdającego dowolnym mieście na świecie). Kurs obejmuje 30 godzin zajęć. Planowane są dwie grupy przygotowawcze: B2 i C1 / C2. Kandydaci zdają jeden z tych trzech poziomów. Fundacja WiD zapewnia bezpłatne zajęcia, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego), wyżywienie, koszt dojazdu do Krakowa do 169 zł na osobę (na podstawie biletów do Krakowa i ksera lub wydruku biletów powrotnych) oraz pokrycie kosztów egzaminu (bez świadectwa). Podczas kursu kandydaci ostatecznie wybiorą poziom egzaminu. Osoba biorąca udział w kursie zobowiązuje się do uczestnictwa w egzaminie. Na egzamin (np. do Lwowa) zdający dojeżdża już na własny koszt i ponosi koszty zakwaterowania na czas egzaminu. Osoby, które zdały, mogą wykupić świadectwo (20 euro), być może jakaś część tej kwoty będzie zwrócona, jeśli zostaną środki (w zależności od kursu euro).

Przewidziano 18 miejsc.

 

REGULAMIN

 

  1. Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do pracowników naukowych lub dydaktycznych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych będących Beneficjentami Projektu, którzy jeszcze nie zdawali tego egzaminu oraz – w przypadku wolnych miejsc (według kolejności):
  • Studenci polonistyk ukraińskich roku 6 / 5 / 4 / 3 / 2 (według kolejności) – w pierwszej kolejności z Kartą Polaka, polskim pochodzeniem.
  • Absolwenci polonistyk ukraińskich z lat poprzednich, wg kolejności: z roku 2018, 2017 itd., w pierwszej kolejności z Kartą Polaka, polskim pochodzeniem i pracujący czynnie w 2019 roku w szkołach ukraińskich (jpjo) i społecznych.
  1. Program przeznaczony jest tylko dla osób, które jeszcze nie mają egzaminu certyfikatowego z jpjo (na żadnym poziomie) i zdają ten egzamin po raz pierwszy.
  2. Osoby przyjęte do programu zobowiązują się do wzięcia udziału w całym programie i podejścia do egzaminu. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z egzaminu.
  3. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  4. Termin zgłoszenia: 30 VI 2019 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]
  6. Studenci wypełniają zgłoszenie samodzielnie.
  7. Kandydaci sami określają poziom zdawanego egzaminu. W razie wątpliwości można przetestować się na stronie pl i zmienić poziom podczas kursu. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY