Uroczystości poświęcone obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski

W ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI”  w 35 miastach Ukrainy zostaną zaaranżowane miejsca na wzór stoiska kiermaszowego, w którym przechodnie będą mogli otrzymać  biało-czerwony kotylion, poczęstować się rogalem świętomarcińskim oraz włączyć do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Będzie to okazja do wyjścia z uroczystością [...]
Czytaj więcej

Niepodległość i Pamięć

W ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” uczniowie po rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opisali, na podstawie zeszytu opracowanego przez ekspertów, wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, wspomnienia dawnych obchodów niepodległości, polskie tradycje z tamtych czasów oraz własne sposoby na pielęgnowanie polskości. [...]
Czytaj więcej
AUDYCJE Zapraszamy do wysłuchania audycji  o naszym projekcie zrealizowanej we współpracy z Radiem Solidarność.  Do dyskusji zostali zaproszeni autorzy haseł do “Małego leksykonu postprawdy”: Małgorzata Wójcik – animatorka projektu, Marcin Herman – red. nacz. portalu kresy24.pl, Tomira Ignatowicz-Chmielewska – [...]
Czytaj więcej

Młodzi Liderzy polonijni w działaniu: Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą 2018”.

Podobnie jak w latach poprzednich na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja do Polski przyjechało 60 młodych liderów polonijnych z Ukrainy wraz z opiekunami, by zdobyć wiedzę na temat zarządzania projektami, poprawić umiejętności liderskie, podszkolić znajomość języka polskiego no i oczywiście poznać Polskę. W tym roku warsztaty liderskie [...]
Czytaj więcej

„Jesteśmy po stronie prawdy”

Kampania „Jesteśmy po stronie prawdy” jest częścią projektu “Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 (https://fio.niw.gov.pl/) w ramach priorytetu „Aktywne społeczeństwo” kierunek: wspieranie aktywnych form [...]
Czytaj więcej

Mały leksykon postprawdy

Agenda-setting inaczej teoria ustanawiania agendy, to teoria opierająca się na spostrzeżeniu, że sam układ kolejności informacji prezentowanych odbiorcom danego dnia, np. w danym informacyjnym programie telewizyjnym, radiowym czy w prasie, ma znaczny wpływ na to, w jaki sposób odbiorcy postrzegają rangę tych informacji. Autorami teorii są [...]
Czytaj więcej

Stypendia studenckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi. Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2017/2018. Przewidziano 20 miejsc. [...]
Czytaj więcej

Stypendia doktoranckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich o charakterze polonistycznym (językoznawczym lub literaturoznawczym) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych o zaawansowanym stopniu [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla piszących podręczniki

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)   Oferta przeznaczona jest dla pracowników naukowych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych – lub osób w inny sposób związanych z tymi ośrodkami, które w roku 2018 planują są autorami / współautorami zakończenie prac i [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2017. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim lub kulturą polską na Ukrainie. Prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań [...]
Czytaj więcej
Skip to content