Młodzi Liderzy polonijni w działaniu: Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą 2018”.

Podobnie jak w latach poprzednich na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja do Polski przyjechało 60 młodych liderów polonijnych z Ukrainy wraz z opiekunami, by zdobyć wiedzę na temat zarządzania projektami, poprawić umiejętności liderskie, podszkolić znajomość języka polskiego no i oczywiście poznać Polskę.

W tym roku warsztaty liderskie zostały zorganizowane w Hucie Szklanej w Górach Świętokrzyskich. W dniach od 23 do 29 lipca młodzież ze Sławuty, Chmielnickiego, Kropywnyckiego, Krzywego Rogu, Gródka i Berdyczowa przygotowywała metodą warsztatową projekty skierowane do swoich środowisk lokalnych, poświęcone obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Efekty ich działań zostały zaprezentowane podczas konkursu na najlepszy miniprojekt. Uczestnicy warsztatów wykazali się nie lada talentem i kreatywnością. Zgodnie z werdyktem jurorów 3 miejsce w konkursie zajęła młodzież reprezentująca szkołę z polskim językiem nauczania z Gródka na Podolu, 2 miejsce wywalczył zespół młodych liderów ze Stowarzyszenia Polaków Regionu Kropywnyckiego „Polonia” im. K. Szymanowskiego, zwyciężyła zaś grupa liderów polonijnych z Chmielnickiego – uczniowie szkoły sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Jury wyróżniło również projekt przedstawicieli szkoły sobotniej z Berdyczowa, polegający na organizacji konkursu, w którym będą wyłaniani laureaci porozumienia polsko-ukraińskiego.

Podczas warsztatów nie zabrakło czasu na rozrywkę. Były wycieczki w góry, na których młodzi liderzy mieli okazję zwiedzić Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, poznać tajniki ziemi w Jaskini Raj i Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, wyprawa do Krakowa ze zwiedzaniem Wawelu i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wyjście do aquaparku i zabawy na świeżym powietrzu.

 


«Sercem dotknąć legendy»

Projekt Ogólnokształcącej szkoły I-III stopni z polskim językiem nauczania m. Gródek

Po zakończeniu szkoleń w obozie edukacyjnym dla animatorów «Ja – Lider» w Hucie Szklanej na czele z nauczycielem-opiekunem zorganizowaliśmy projekt «Sercem dotknąć legendy», celem którego było przybliżyć uczniom kulturę i historię Polski.

Uczestnicy kursu opracowali scenariusze legend, układając przy pomocy wicedyrektora do spraw wychowania Ireny Pierszchajło, wierszowane teksty do legend : «Legenda o Warsie i Sawie», «O trzech braciach», a tekst legendy «O smoku wawelskim» adaptowali według pomysłu pani Barbary Włodarczyk.

W inscenizacjach legend brali udział uczniowie klas:

– 8 klasa – « O smoku wawelskim»

– 9 klasa – «Legenda o Warsie i Sawie»

– 10 klasa – «O trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie»

Według pomysłów liderów dekoracje sporządzili uczniowie klas 11.

Również liderzy wraz z opiekunem uczestniczyli w próbach do przedstawienia legend.

https://drive.google.com/file/d/1PC64ufVxlLfemZQKsNT43_bvPCBeNZ_T/view

Występy odbyły się w dwóch etapach.

Pierwszy – w sobotę 29 września 2018 roku – podczas wieczorku dla uczniów klas starszych. Spektakle zostały wystawione na Sali Gródeckiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie.

Sala była przepełniona przez chętnych, którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali przedstawienia. Wśród nich byli również uczniowie z innych szkół miasta.

Przedstawienia wypadły bardzo pomyślnie, brawa nie ucichały długo. Każdy obecny na widowni głosował (za pomocą specjalnie przygotowanych przez liderów kartek).

Drugi etap  – to przedstawienia dla uczniów klas 2 – 5, które odbyło się w poniedziałek, 1 października 2018 roku.

Młodsi uczniowie również oddawali swoje głosy za tych artystów, którzy najbardziej im się spodobali.

Po przeliczeniu głosów okazało się, że

klasy 8 zdobyły 67  punktów

klasy 9 zdobyły 68  punktów

klasy 10 zdobyły 38  punktów

 

Mini-projekt został zrealizowany w ramach  projektu pt. „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.

Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”