Sercem dotknąć legendy

Projekt Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia z polskim językiem nauczania w Gródku.

Po odbytych szkoleniach przeprowadzonych na obozie edukacyjnym dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – Lider” zorganizowanym w Hucie Szklanej razem z nauczycielem opiekunem przygotowaliśmy projekt „Sercem dotknąć legendy”, którego celem było przybliżenie uczniom kultury i historii Polski.
W jego ramach uczestnicy opracowali scenariusze legend. Z pomocą wicedyrektor do spraw wychowania Ireny Pierszchajło ułożyli wierszowane teksty legend: „Wars i Sawa” i „O trzech braciach”, a tekst „O smoku wawelskim” adaptowali według pomysłu pani Barbary Włodarczyk.
W inscenizacjach legend brali udział uczniowie klas:
VIII – „O smoku wawelskim”
IX – „Wars i Sawa”
X – „O trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie”.
Dekoracje według pomysłów liderów wykonali uczniowie klas XI.
Liderzy wraz z opiekunem uczestniczyli również w próbach przedstawień legend.

https://drive.google.com/file/d/1PC64ufVxlLfemZQKsNT43_bvPCBeNZ_T/view

Występy odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w sobotę 29 września 2018 roku podczas wieczorku dla uczniów klas starszych.
Sala była wypełniona po brzegi. Widzowie, wśród których byli uczniowie z innych szkół miasta, z wielkim zainteresowaniem oglądali inscenizacje. Spektakle bardzo im się spodobały, brawa długo nie cichły. Następnie każdy z obecnych na widowni za pomocą przygotowanych przez liderów kart głosował na najlepsze przedstawienie.
W drugim etapie, który odbył się w poniedziałek 1 października, zaprezentowane zostały spektakle dla uczniów klas II – V.
Młodsi uczniowie również wybierali poprzez głosowanie najlepszy według nich spektakl.
Po podliczeniu głosów okazało się, że:
klasy VIII zdobyły 67  punktów,
klasy IX zdobyły 68  punktów,
klasy X zdobyły 38  punktów.
Spektakle zostały wystawione w siedzibie Gródeckiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie.

Miniprojekt został zrealizowany w ramach  projektu pt. „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.