Wybieramy laureatów porozumienia polsko-ukraińskiego

Uczniowie polskiej Szkoły Sobotniej z Berdyczowa w ramach projektu „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” zrealizowali przygotowany podczas warsztatów w Polsce miniprojekt „Wybieramy laureatów porozumienia polsko-ukraińskiego”.

Projekt składał się z dwóch etapów. W I w terminie do 1 października uczniowie przeprowadzili wywiady wśród mieszkańców miasta pochodzenia polskiego oraz ukraińskiego na temat postaci historycznych, których działalność można by uznać za wzór tolerancyjnego stosunku wobec narodów: ukraińskiego i polskiego. Pytani Polacy najczęściej wskazywali takie osoby jak papież Jan Paweł II, były prezydent Polski Lech Kaczyński czy wojewoda wołyński w latach 1930-1938 Henryk Józewski. Ukraińcy z kolei najczęściej wymieniali postaci atamana Armii URL Symona Petlury, gen. Armii URL Marka Bezruczki, działacza społecznego i politycznego Wasyla Mudrego czy abp. Andrzeja Szeptyckiego.
W II etapie wybierano laureata porozumienia polsko-ukraińskiego. 3 listopada spotkali się uczniowie, ich rodzice, znajomi i radnych miejskich. Zebranych pobłogosławił karmelita bosy o. Paweł Ferko OCD. W rezultacie przeprowadzonego głosowania spośród przedstawicieli wybitnych Polaków na laureata wybrano Jana Pawła II, którego prezentacji dokonał uczeń Walenty Koziński. Wśród Ukraińców za taką postać uznano generała Marka Bezruczkę, dowódcę dywizji, która wsławiła się obroną Zamościa przed Armią Czerwoną podczas wojny polsko-bolszewickiej. Prezentację Marka Bezruczki przygotował i wygłosił uczeń Antoni Gonczaruk.

Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.