Wyniki konkursu „Wybieram polski” – Moduł II

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu poświęconego budowaniu sieci współpracy między szkołami uczącymi języka polskiego w ramach projektu „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”.

Szanowni Państwo, dziękujemy 10 szkołom partnerskim oraz ich zespołom za realizację licznych inicjatyw poświęconych 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Doceniamy waszą pracę i zaangażowanie, jednak zgodnie ustaleniami konkursu możemy wyróżnić tylko jedną parę szkół. Zdaniem Jury w konkursie zwyciężyła para szkół partnerskich:

Liceum nr 11 w Nowogrodzie Wołyńskim i Szkoła nr 6 w Żytomierzu

Uczniów i nauczycieli wyżej wymienionych szkół zapraszamy na wyjazd do Polski, zaplanowany na 26-29 listopada 2018 roku.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu. Fundacja Wolność i Demokracja dołoży wszelkich starań, by uczniowie każdej szkoły uczestniczącej w tej edycji projektu mieli możliwość odwiedzić Polskę w przyszłym roku.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.