„ZWIERCIADŁO POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” – WSPÓLNY PROJEKT SZKÓŁ Z ŻYTOMIERZA I NOWOGRADU WOŁYŃSKIEGO

Żytomierska Szkoła Ogólnokształcąca nr 6 i Liceum nr 11 w Nowogradzie Wołyńskim w ramach tworzenia sieci szkół współpracy 11 sierpnia b.r. rozpoczęli realizację wspólnego projektu “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości * Дзеркало польської незалежності”.

Pomysł projektu został opracowany przez dyrektorów i nauczycieli współpracujących szkół  podczas warsztatów w ramach konferencji poświęconej nauczaniu języka polskiego w szkołach ukraińskich “Nowoczesna Szkoła, Przyjazny Nauczyciel, Kreatywny Uczeń”, czyli o nauczaniu języka polskiego jako obcego”  zorganizowanej  przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu  „Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”.

W dniach 12-13 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie robocze szkół partnerskich z Nowogradu Wołyńskiego i Żytomierza, podczas którego omówiono zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, dokonano podziału zadań i wyznaczono osoby odpowiedzialne. Utworzono profil wydarzenia na portalu społecznościowym FACEBOOK, gdzie można zapoznać się z przebiegiem realizacji wydarzenia.

W ramach inicjatywy szkoły zaplanowały przeprowadzenie  w dniach  20-30 sierpnia 2018 konkursu “Moje 100 słów o Polsce” w którym będą mogli wziąć udział uczniowie szkół, którzy dołączą do wydarzenia.

В рамках конкурсу “Абетка польського класу” 11 серпня 2018 р. стартував спільний проект “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości * Дзеркало польської незалежності”.

15-17 червня 2018 р. у Вінниці відбулася конференція, присвячена питанню вивчення польської мови в українських школах. Її організатором є Фундація “Свобода і демократія” за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Учасниками були представники шкіл з чотирьох областей України, котрі потрапили до І та ІІ етапів конкурсу “Абетка польського класу”.

Новоград-Волинський колегіум увійшов до десятки учасників ІІ етапу. З метою створення проектів спільного відзначення 100-річчя відновлення незалежності Польщі (11 листопада) було утворено 5 пар шкіл. Дві школи, котрі реалізують найкращий спільний проект, візьмуть участь у подорожі до Варшави у листопаді 2018 року. Нашим партнером є Житомирська загальноосвітня школа №6. Проект з робочою назвою “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości” стартуватиме 11 серпня і передбачає низку спільних заходів шкіл-партнерів.

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”