Konkurs «ABC – polskiej klasy» – Winnicka szkoła «AIST»

Winnicka szkoła «AIST» została laureatem konkursu «ABC – klasy polskiej». Załączony rysunek jest pracą konkursowa prywatnej szkoły “Szkoła «AIST». Centrum rozwoju dziecka – szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia” która znajduje się Winnicy. W szkole «AIST» język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są [...]
Czytaj więcej

Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), które odbędą się w dniach 25-27 maja 2018 roku. W programie: 25 maja 2018 (piątek) Godz. 18:00 – Wykład pt. „Polska droga do niepodległości na kresowym Pokuciu w Stanisławowie” Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56) *Wstęp [...]
Czytaj więcej

Wizyta Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej w Kamieńcu Podolskim

W dniu 19 maja 2018 roku członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej wczesnym rankiem wyruszyli na wycieczkę autokarową w kierunku Kamieńca Podolskiego. W drodze do Kamieńca zwiedzali Zamek w Skale Podolskiej. Pierwszym punktem zwiedzania Kamieńca Podolskiego był Stary Zamek, potem Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła z [...]
Czytaj więcej

«Witaj, majowa jutrzenko…» obchody 3 maja w Kostopolu

«Witaj , majowa jutrzenko…» Тowarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu 13.05.2018 r. zorganizowało przedstawienie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Starsi uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej opowiedzieli młodszym uczniom i wszystkim zebranym o Konstytucji 3 maja. Dzięki uczniom byliśmy świadkami uchwalenia Konstytucji i [...]
Czytaj więcej

Stypendia stażowe dla naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy potrzebują wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji. Przewidziano [...]
Czytaj więcej

Stypendia studenckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi. Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2017/2018. Przewidziano 20 miejsc. [...]
Czytaj więcej

Stypendia doktoranckie

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich o charakterze polonistycznym (językoznawczym lub literaturoznawczym) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych o zaawansowanym stopniu [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla piszących podręczniki

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018)   Oferta przeznaczona jest dla pracowników naukowych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych – lub osób w inny sposób związanych z tymi ośrodkami, które w roku 2018 planują są autorami / współautorami zakończenie prac i [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

Program „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 3” (2018) Jest to kontynuacja stypendium znanego z lat 2015-2017. W tym roku kandydaci przedstawiają prace związane z badaniami nad językiem polskim lub kulturą polską na Ukrainie. Prace mogą dotyczyć własnych badań lub opisywać wyniki badań [...]
Czytaj więcej
Skip to content