Konkurs «ABC – polskiej klasy» – Winnicka szkoła «AIST»

Winnicka szkoła «AIST» została laureatem konkursu «ABC – klasy polskiej».

Załączony rysunek jest pracą konkursowa prywatnej szkoły “Szkoła «AIST». Centrum rozwoju dziecka – szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia” która znajduje się Winnicy.

W szkole «AIST» język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Lidia Paulukiewicz i Pani Lidia Baranowska.

Вінницька школа «AIСT» стала участником конкурсу «Абетка польського класу».

Даний малюнок є конкурсною роботою НВК “Школа «AIСT». Центр розвитку дитини – ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться у м. Вінниця.

В школі «AIСT» польську мову вивчають понад 60 учнів. Уроки польської мови проводяться з 5 по 9 клас. Вчителями, що навчають польської є Лідія Паулюкєвіч і Лідія Барановська.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”