“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 19

W Tarnopolskiej szkole nr 19 2 października 2018 roku odbyła się wystawa tematyczna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas szóstych uczących się języka polskiego jako obcego – dwie grupy po 24 osoby. Pierwsza część warsztatów odbyła się przy ekspozycji historycznej. Z dziećmi omówiono najważniejsze wydarzenia w historii XIX wieku oraz wybitne postaci które przyczyniły się do rozwoju gospodarki tego czasu. Ważnym odkryciem dla dzieci było to, dzieje odbywały się  na terenie teraźniejszej Ukrainy Zachodniej.

W drugiej części warsztatów, bezpośrednio w czasie gry edukacyjnej, uczniowie jako wybitni przedsiębiorcy mogli się przedstawić „inwestorom” i opowiedzieć o swojej działalności w formie artystycznej. podczas zabawy wszyscy posługiwały się przeważnie językiem polskim. W trakcie kupna-sprzedaży, formowania kredytów i depozytów, dzieci się przeżywali fragmenty formowania gospodarki kraju. Podsumowanie warsztatów dało nieoczekiwany wynik. Uczniowie omówili nie tylko najgłówniejsze wydarzenia w historii Polski tego okresu, lecz dokonali analizy ekonomicznym procesom porównując je z dzisiejszymi realiami w sposób dla nich zrozumiały.

Oprócz warsztatów z wybranymi klasami udało się zrobić prezentacje dla klas starszych i w współpracy z nauczycielami z historii przedstawić zainteresowanym uczniom wyjątkowość rozwoju Kresów Wschodnich. Największy interes prezentacja wywołała u uczniów 10 i 11 klas. Po prezentacji odbyły krótkie debaty przy wystawie. Administracja szkoły zgłosiła chęć do ponownego prowadzenia gry w kolejnych latach.

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”